Tag: โรคผื่น

โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง คืออะไร มีอาการ อย่างไรบ้าง

ในวันนี้เร าจะมาบอก อาการ เกี่ยวกับ โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ว่ามันคือ อะไร และ มันเกิดขึ้น มาได้อย่างไร ซึ่งโรคนี้ คือโรคทาง ผิวหนัง ประเภทหนึ่ง พี่อาจจะ เกิดจาก ร่างกาย มีปัญหา ในเรื่องของ ภูมิคุ้มกัน ที่บกพร่อง เป็นทุนเดิม อยู่แล้ว หรืออาการ ภูมิแพ้ และจะมี การแสดง อาการออก มาผ่าน ทางผิวหนัง รูปนี้ จะพบได้ ทุกวัย ไม่ว่าจะ เป็นเด็ก หรือว่าผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะ เป็นเพศไหน ก็สามารถ เกิดขึ้นได้ ซึ่งมักจะ มีอาการคัน แต่ห้ามเกา เพราะมัน อาจจะ ลามไป ทั่วร่างกายได้ โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง มีอาการ แบบไหน ถึงควรไป พบแพทย์ โดยด่วน      โรคผื่นภูมิแพ้…

Read More