Tag: โรคคางทูม

คางทูม โรคติดต่อ ระบบ ทางเดิน หายใจ ติดเชื้อได้ง่าย ต้องระวัง ให้ดี!!

คางทูม นั้นเป็นโรค ที่สามารถ ติดต่อ ในทางเดิน หายใจได้ เชื่อว่า หลายท่าน ก็พึ่ง จะรู้ เช่นกัน ซึ่งเป็น เชื้อไวรัส ที่ส่งต่อจาก คนหนึ่งสู่ อีกคนหนึ่ง ไม่ว่าจะ เป็นโดย ละออง น้ำลาย อีกทั้งยัง สามารถ เข้าไป ติดเชื้อใน บริเวณอื่น ๆ ของร่างกาย อีกด้วย และยัง มีความเสี่ยง ที่จะมี อาการ แทรกซ้อน ขึ้นมาให้ ร่างกาย แย่ลง ไปได้อีก นั่นเอง โดยโรคนี้ ก็สามารถ เกิดขึ้นได้ กับทุก ๆ ท่านไม่ ว่าจะ อายุ เท่าใด ก็ตาม อาการ และสาเหตุ ของโรค คางทูม ในส่วนของ อาการ ที่เกิดขึ้น…

Read More