Tag: อาการส่าไข้

ส่าไข้ เกิดขึ้น ได้บ่อย ในเด็ก ต้องสังเกต ลูกหลาน ให้ดี!!

ส่าไข้ หรือโรค ที่มีเชื้อ เรียกอีก อย่างได้ว่า ผื่นกุหลาบ ซึ่งโรคนี้ มักจะ เกิดขึ้น กับทารกแรก เกิดเป็น ส่วนมาก โดยจะ ทำให้เด็ก ๆ มีไข้สูง และมี จุดสีแดงขึ้น อีกทั้งยัง เป็นโรคที่ สามารถสร้าง ความทรมาน ให้เด็กทารก ได้ไม่ น้อยเลย ทีเดียว หากท่านใด ที่สังเกต เห็นความ ผิดปกติ รีบนำตัว ส่งโรงพยาบาล ทันที อาการ และ สาเหตุ ของ ส่าไข้ ว่าด้วย ลักษณะ อาการ ที่เกิดขึ้น และส่วนใหญ่ จะเป็น กับก็คือ มีไข้ขึ้นสูง โดยใช้ เวลาอย่าง รวดเร็ว แต่ก็จะมี การลดลง มาเป็น ช่วงๆ อาการ เช่นนี้จะ…

Read More