Tag: อาการสมองล้า

สมองล้า คิดอะไร ไม่ออก อาจเป็น สัญญาณ บอกโรค ไม่รู้ตัว 

สมองล้า เป็นปัญหา ที่เกิด ขึ้นมาได้ กับทุกคน ในทางการ แพทย์กล่าวว่า เป็นอาการ คิดอะไร ไม่ออก คิดได้ช้า มีความ มึนงง กับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ รอบตัว จนทำให้ ไม่สามารถ ที่จะ ประมวลผล ออกมาเป็น คำพูดได้ อาจเกิดขึ้น มาจาก ความเครียด ไม่ค่อยได้ พักผ่อน และอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น มาได้ หลายสาเหตุ โดยภาวะนี้ ไม่ได้ จัดว่า เป็นโรค แต่อาจ เป็นสัญญาณ บ่งบอกโรค ตามมาได้ กระทบต่อ การดำเนิน ชีวิตใน แต่ละวัน เช่น มีการ ทำงาน การใช้ ชีวิตใน แต่ละวัน เป็นต้น นับว่าเป็น ภาวะที่ ห้ามมองข้าม…

Read More