Tag: อาการผีอำ

หวาดผวา ผีอำ อาการที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน รักษาให้หายได้ไม่ยาก

ผีอำ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นมาได้กับทุกเพศทุกวัย ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นการที่ร่างกายรู้สึกตัว แต่ไม่สามารถที่จะขยับร่างกายได้แต่อย่างใด จะเกิดขึ้นในช่วงที่รู้สึกว่าจะกึ่งหลับกึ่งตื่น จะทำให้ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามปกติหรือจะมีการพูดได้ตามปกติ บางครั้งเหมือนกับการที่ถูกกดอยู่หรือสำลักบางอย่างขึ้นมา ทั้งนี้สามารถรักษาให้นอนได้ตามปกติไม่ยาก อาการและสาเหตุของภาวะ ผีอำ อาการที่เกิดขึ้น ในช่วงที่ใกล้จะหลับ จะพบว่าร่างกายจะค่อย ๆ หลับไปเอง โดยไม่รู้สึกตัวไปเอง จะทำให้ไม่สามารถรับรู้ในการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดขึ้นมาได้ แต่เมื่อเกิดภาวะนี้ขึ้นมาแล้ว จะพบว่ารู้สึกตัวอยู่ แต่ไม่สามารถที่จะขยับในส่วนของร่างกายได้หรือแม้แต่มีการเปล่งเสียงออกมา ต่อมาในช่วงที่ใกล้ตื่น จะพบว่าร่างกายตอนนี้อยู่ในช่วงที่กำลังหลับลึกอยู่ ร่างกายจะมีการฝันถึงสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาได้ ช่วงนี้กล้ามเนื้อในร่างกายไม่ทำงานแล้ว แต่ผู้ที่เกิดภาวะนี้ขึ้นมา จะเกิดการรู้สึกตัวขณะที่ฝันยังไม่จบ ไม่สามารถพูดออกมาหรือเปล่งเสียงออกมาได้เลย บางรายอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น หายใจไม่สะดวก แน่นหน้าอก สาเหตุของภาวะนี้ เกิดขึ้นได้หลายปัจจัยมากแต่ที่พบได้บ่อยคือ เกิดจากการที่นอนพักผ่อนไม่เพียงพอ นอนน้อย นอนไม่ค่อยหลับ เวลาการนอนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นอนหลับในท่านอนหงาย เกิดจากปัญหาสุขภาพจิต ไม่ว่าจะเป็นความเครียด โรคอารมณ์สองขั้ว ปัญหาสุขภาพบางประการ เช่น โรคลมหลับ มีการติดสารเสพติด ผลจากการใช้ยารักษาโรคบางประเภท ผีอำแนวทางการรักษาและป้องกัน แนวทางการรักษา โดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลแต่อย่างใด ให้มีการเสริมสร้างสุขลักษณะในการนอนให้ดี ให้นอนอย่างน้อยวันละ 6…

Read More