Tag: อาการน้ำตาลในเลือดต่ำ

สังเกต ตัวเอง ให้ดี อย่าให้ ตกอยู่ ใน ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ อันตราย ถึงขั้น เสียชีวิต

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เป็นภาวะ ที่เกิด ขึ้นมา ได้กับ ทุกคน เกิดได้ หลาย สาเหตุ มาก รวมไป ถึงมี ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ปกติ แล้วจะ มีระดับ ในส่วน ของ น้ำตาล ที่มี อยู่ใน เลือดที่ ถือว่า จำนวน ต่ำกว่า 70 มิลลิกรัม ต่อ เดซิลิตร ที่ถือ ว่าไม่ ปกติ แล้ว ทำให้ เกิดความ ใจสั่น ขึ้นมา ได้ ในกรณี ที่มี ความรุนแรง ส่งผล เสียถึง ขั้นเสีย ชีวิต ได้ เพราะ ฉะนั้น ต้องรู้ เท่าทัน ไม่ควร ปล่อยให้ ตนเอง…

Read More