Tag: อาการตับแข็ง

ตับแข็ง โรคร้าย ภัยเงียบ ใกล้ตัว เกิดขึ้น ได้บ่อย ร้ายแรงถึง ขั้นเสียชีวิต

ตับแข็ง เป็นปัญหา ที่เกิดขึ้น มาได้กับ ทุกเพศทุกวัย ในทางการ แพทย์กล่าวว่า เป็นโรคที่ มาจาก เนื้อเยื่อของ ตับที่ โดนทำลาย กันอย่าง ต่อเนื่อง ที่ถือว่า เป็นระยะ เวลานาน จนทำให้ แผลเกิด เป็นพังผืด ขึ้นมา จนทำให้ ตับสามารถ ทำงานได้ ตามปกติ ที่สำคัญเลย อาจทำให้ การทำงาน ได้หยุด ลงไป รุนแรงถึง ขั้นตับวาย เฉียบพลันเลย ทีเดียว อันตรายแบบ สามารถ เสียชีวิตได้ ระยะเวลา ต่อมา นับว่าเป็น ภัยเงียบใกล้ ตัวที่อยาก ให้รู้เท่าทัน กันให้ได้ อาการ และสาเหตุ ของโรค ตับแข็ง อาการที่ เกิดขึ้น จะไม่แสดง อาการขึ้น มาแบบเจาะจง ให้เห็นกัน โดยเฉพาะ…

Read More