Tag: หน้าที่Calcium

Calcium คืออะไร อยู่ส่วนไหน ของร่างกาย

Calcium จะอยู่ ในกระดูก และฟันที่ 99% และส่วนที่ เหลือก็จะ อยู่ใน เนื้อเยื่อ รวมถึง ของเหลว ต่างๆ ปริมาณ 1% อีกครึ่งหนึ่ง จะจับกับ โปรตีน อีกครึ่งหนึ่ง อิสระ ในเลือด ควบคุม โดย parathyroid hormone Ca: P = 2: 1 ทํางาน ร่วมกับ Mg, P, Vitamin A, C, D สำหรับใน วัยเด็ก แคลเซี่ยม ในกระดูก จะสูงกว่า วัยชรา  หลายคน จึงเห็นได้ ว่าวัยชรา มักมี กระดูก อ่อนแอลง ซึ่งถ้าขาด แคลเซียม ร่างกายก็ จะดึง แคลเซียม ในกระดูก…

Read More