Tag: สาเหตุโรคเท้าช้าง

โรคเท้าช้าง ที่แฝงเข้าร่างกายโดยยุงตัวร้าย

โรคเท้าช้าง คือโรคที่มีพยาธิบางชนิดเข้าไปอาศัยอยู่ในระบบน้ำเหลืองของผู้ป่วย ซึ่งพยาธิชนิดนี้จะไม่ทางที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลย เมื่อเข้าไปแล้วจะทำให้การทำงานเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดความผิดปกติของร่างกาย โดยที่ผู้ป่วยนั้นจะค่อย ๆ เริ่มมีอาการบวมเกิดขึ้นตามร่างกาย จนมีความร้ายแรงถึงขั้นที่สามารถทำให้มีความพิการได้เลยทีเดียว ทั้งนี้ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกันทุก ๆ ช่วงวัยก็มีเท่ากัน ดังควรที่จะระวังให้ดี อาการที่จะแสดงออกมากับสาเหตุของ โรคเท้าช้าง อาการที่เกิดขึ้น จะเห็นได้ชัดเจนก็เพราะว่า ร่างกายมีความบวมเกิดขึ้น ทั้งมือและเท้า โดยจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่ทันตั้งตัว ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บที่เท้า เนื่องจากมีก้อนนูนขึ้นมาสาเหตุที่ทำให้เกิดของโรคนี้ ก่อกำเนิดมาจากพยาธิที่มีอยู่ในร่างกายของทุกคน ได้เข้าไปอาศัยและมีการเจริญเติบโตในต่อมน้ำเหลืองของคน และเมื่อมียุงไปกัดคนที่เป็นโรคนี้อยู่ จากนั้นก็ไปกัดคนไม่ได้เป็น จะทำให้คนนั้นกลายเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน วิธีการรักษาแล้วแนวทางการป้องกันของโรคเท้าช้าง ขั้นตอนและแนวทางการรักษาของโรคนี้ แพทย์จะเน้นไปยังการที่ผู้ป่วยจะไม่มีอาการใด ๆ มากกว่านี้ ไม่ติดเชื้อเพิ่ม ซึ่งจะให้ผู้ป่วยรับประทานยาถ่ายพยาธิ เนื่องจากมีความประสงค์จะให้พยาธิลดตัวลงและออกไปจากร่างกาย อีกทั้งก็จะมีการรักษาต่อมน้ำเหลืองให้กลับมาใช้งานได้อย่างปกติ ถึงแม้ว่าอาจจะไม่สมบูรณ์เหมือนแต่ก่อนก็ตาม ทำความสะอาดแผลทุกวัน ออกกำลังกายขาและแขน เหลือเพิ่มการเคลื่อนไหวในส่วนนั้น เพราะเลือดจะได้หนุมเวียนเข้าไปได้อย่างทั่วถึงแนวทางการป้องกันที่ได้ผล ควรกันจากการระวังไม่ให้ยุงเข้ามากัด เพราะยุงเป็นตัวนำเชื้อชั้นดีที่จะทำให้แพร่กระจายไปในวงกว้าง ไม่เดินเท้าเปล่าตามพื้นดิน อีกทั้งควรที่จะรักษาความสะอาดร่างกายอยู่เสมอ โรคเท้าช้างเป็นโรคที่มีความน่ากลัวมากในระดับหนึ่ง ทั้งนี้หากมีอาการที่รับรู้ได้ถึงความเสี่ยงแล้วนั้น ควรที่จะรีบเดินทางไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา และเพิ่มโอกาสให้ร่างกายมีความปลอดภัยมาขึ้น เมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็ควรที่จะระวังตัวกันให้มาก ๆ เว็บศูนย์รวมสุขภาพ ชีวิตเปลี่ยนได้ไม่ยาก แนะนำสิ่งที่ควรรู้จัก

Read More