Tag: สาเหตุหูดับเฉียบพลัน

อันตราย กว่าที่คิด หูดับเฉียบพลัน อาจสูญเสีย การได้ ยินถาวร

หูดับเฉียบพลัน เป็นภาวะ ที่ร่างกาย นั้นมี การสูญเสีย ในเรื่อง ของการ ได้ยิน ไปชั่วขณะ และเป็น การเกิด ขึ้นมา แบบไม่ ทันได้ ตั้งตัว ซึ่งจะ ไม่ได้ ยินเสียง สิ่งรอบข้าง หรือ สิ่งได้เลย ทั้งนี้ มักจะ เกิดขึ้น แค่เพียง ข้างเดียว แต่บางราย ก็เกิด ขึ้นมา ได้หลายวัน เป็นอย่าง นี้แล้ วก็ไม่ ควรที่ จะปล่อยไว้ การไป พบแพทย์ เพื่อไป ทำการ ตรวจเช็ค จะเป็น วิธีการ ที่ปลอดภัย ที่สุด เพราะ เราไม่ สามารถ รู้ได้ ว่าความ ผิดปกติ เช่นนี้ เกิดขึ้น มาได้ อย่างไร แล้วที่…

Read More