Tag: สะโพกหัก

กระดูกสะโพกหัก ระวัง เกิดภาวะ แทรกซ้อน อันตราย ต่อชีวิต

กระดูกสะโพกหัก ในทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เกิดจากการ ที่หัก ขึ้นของ กระดูก ในส่วน ของต้นขา จนทำ ให้เกิด อาการ บาดเจ็บ ขึ้นมา ยิ่งอายุ มากขึ้น เท่าไหร่ จะเสี่ยง ต่อปัญหา นี้ขึ้นมาก เนื่องจาก ว่าผู้ สูงวัย จะมี กระดูก ที่บาง มีความ เปราะ กว่าเดิม จนทำ ให้เกิด การแตกหัก ขึ้นมา ได้ใน ที่สุด สามารถ ที่จะ รักษาได้ แต่ทั้งนี้ ไม่อยาก ให้ละเลย เนื่องจาก ว่าอาจ เกิดภาวะ แทรกซ้อน ขึ้นมา กับบางราย จนทำ ให้เสีย ชีวิตได้ ในที่สุด อาการ และ สาเหตุ…

Read More