Tag: ภาวะอาเจียนเป็นเลือด

อาเจียนเป็นเลือด ต้องรีบพบแพทย์โดยด่วน ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

อาเจียนเป็นเลือด ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นการอาเจียนที่มีเลือดหรือว่าลิ่มเลือดที่ปนออกมาด้วย ส่วนใหญ่แล้วจะพบว่าเกิดจากระบบทางเดินอาหารในส่วนต้น ที่มีความผิดปกติขึ้นมา ทั้งนี้ถือว่าเป็นอันตรายอย่างมาก มีแนวโน้มจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ในที่สุด ทั้งนี้ยังมีความเสี่ยงที่เกิดจากโรคร้ายแรงขึ้นมาได้ อยากให้รีบพบแพทย์ อาการและสาเหตุของ อาเจียนเป็นเลือด อาการที่เกิดขึ้น ที่พบได้บ่อยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดอาการคลื่นไส้ แน่นท้อง อึดอัด ปวดท้องขึ้นมาหนัก เวียนศีรษะ หน้ามืดเหมือนจะเป็นลม มีปัญหาในด้านการมองเห็น เท้าเย็น ผิวซีด มีความสับสน ปัสสาวะออกมาในปริมาณที่น้อยมาก อาเจียนออกมาแล้วมีอาหารปนมด้วย ทั้งนี้ถ้าหากว่าอาเจียนออกมาแล้วมีแต่เลือดอย่างเดียวหรือมีอาการอื่น ๆ แสดงขึ้นมาด้วย ให้ทำการรีบพบแพทย์ให้ไวที่สุดสาเหตุของภาวะนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากโรคทางเดินอาหาร ที่มีการเกิดแผลขึ้นมาในกระเพาะอาหาร ป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารในระดับที่รุนแรง มีการโป่งพองขึ้นมาของหลอดเลือดในหลอดอาหาร มีการกลืนเลือดเข้าไปในบางครั้ง ป่วยเป็นกรดไหลย้อนในระดับที่รุนแรง หลอดอาหารเกิดการฉีกขาด และอื่น ๆ เช่น มีการกลืนสารพิษเข้าไปในร่างกาย ความผิดปกติของเลือด เป็นต้น ทำให้ต้องมีการวินิจฉัยโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ อาเจียน เป็นเลือด แนวทางการรักษาและป้องกัน แนวทางการรักษา มีด้วยกันหลายวิธี เช่น มีการรักษาด้วยยา จะช่วยทำให้ลดการผลิตกรดในกระเพาะอาหารดีมาก มีการให้เลือด มีฉีดสวนสี ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง และมีการผ่าตัดปกติในกรณีที่รุนแรง แนวทางการป้องกัน…

Read More