Tag: ภาวะริดสีดวงตา

ริดสีดวงตา อันตราย กว่าที่คิด ส่งผล กระทบ ในการ มองเห็น

ริดสีดวงตา คืออาการ ของการ ติดเชื้อ ที่เกิดใน บริเวณ รอบดวงตา ซึ่งโรค แบบนี้ มักพบได้ บ่อยใน ผู้ป่วยที่ อาศัยรวมกับ สิ่งแวดล้อม ที่ไม่ค่อย สะอาด หรือการ ใช้น้ำ เพื่ออุปโภค และบริโภค ที่ไม่สะอาด หากท่านใด ที่มีการ ติดเชื้อ เกิดขึ้นแล้ว ไม่ควรที่ จะบ่อยไว้ เพื่อให้หาย ไปเอง เพราะการ ทำเช่นนั้น อาจจะทำ ให้มีการ แพร่เชื้อ และมีโอกาส ติดเชื้อใน กระแส เลือดได้ หรืออาจ จะร้ายแรง จนถึง ขั้นที่ไม่ สามารถ มองเห็น ได้อีก ต่อไป เลยทีเดียว ดังนั้น ควรที่ จะรีบ รักษา ทันที ไม่ควร ปล่อยเอา ไว้นาน…

Read More