Tag: ปรับตัวผิดปกติ

การปรับตัวผิดปกติ กระทบ ต่อการ ใช้ชีวิต แต่ละวัน ต้องรับ การรักษา

การปรับตัวผิดปกติ เป็นปัญหา ที่เกิดขึ้น ได้กับ ทุกเพศ ทุกวัย ที่อยาก ให้รู้ เท่าทัน เนื่องจาก จะกระทบ ต่อการใช้ ชีวิตใน แต่ละวันได้ นับว่าเป็น ความผิดปกติ ที่เกิดขึ้น มาจากการ ปรับตัว โดยจะ เกี่ยวข้อง ในด้าน อารมณ์ ในบางราย อาจเกิด จากพฤติกรรม ขึ้นมา เพราะ ต้องอยู่ กับความเครียด ความกดดัน ในสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น พบเจอ ในแต่ละวัน ส่งผลให้ การปรับตัว ภายนอก เป็นไปได้ยาก โดยอาการ แต่ละคน จะแตกต่างกัน แต่ถ้าหาก รุนแรงจะ ถึงขั้น เสียชีวิตได้ ทำให้ต้อง ได้รับ การรักษา อาการ และ สาเหตุ ของ การปรับตัวผิดปกติ อาการที่…

Read More