Tag: นอนห้องชื้นแก้ไข

นอนห้องชื้น ส่งผล อันตราย กับสุขภาพไหม

    เชื่อว่า หลายครั้ง คนเราก็ไม่ สามารถ เลือกได้ ว่าจะ นอนห้องชื้น หรือว่าห้อง ที่มี แสงแดด ส่องถึง เนื่องจากใน บางครั้ง ถ้าหาก เราซื้อบ้าน บ้านของ เรานั้นอา ฃจ จะไม่โดน แสงแดด จึงส่งผล ให้ห้องชื้นได้ ดังนั้น ในวันนี้ เรามาดู กันดี กว่าว่า การที่เรา นั้นจะนอน ในห้อง ที่มี อากาศชื้น จะส่ง ผลเสียต่อ สุขภาพหรือไม่ ถ้าหากเรา นอนใน อุณหภูมิ ความชื้น ที่มีความ เป็นปกติ จะส่งผล ทำให้ เรานั้น รู้สึกว่า นอนหลับสบาย และจึง เป็นผลดีกับ สุขภาพ แต่ถ้าหาก ว่าเมื่อไหร่ ก็ตาม ที่ห้อง ของคุณชื้น…

Read More