Tag: ตามหาภูมิแพ้อากาศ

คุณภาพ ชีวิต แย่ลง เมื่อป่วย ภูมิแพ้อากาศ หมั่นสังเกต ตนเอง เข้าไว้

ภูมิแพ้อากาศ เป็นปัญหา ที่เกิดขึ้น มาแล้ว ก่อให้ เกิดการ ใช้ชีวิตที่ ยากลำบาก กว่าเดิม ทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เป็นการ อักเสบ ขึ้นมา ของเนื้อ เยื่อจมูก เมื่อใด ที่ร่างกาย ได้เกิดการ ตอบสนอง ต่อสาร ภูมิแพ้ ที่ล้วนแล้ว อยู่ใน อากาศ จะเกิด อาการ ไม่พึง ประสงค์ขึ้น แน่นอน ว่าสิ่ง ที่ตาม มาจะเป็น คุณภาพ ชีวิต ที่แย่ลง ต้องคอย สังเกต ตนเองให้ดี อาการ และ สาเหตุ ของ ภูมิแพ้อากาศ อาการ ที่เกิดขึ้น จะพบว่า จาม บ่อยครั้ง ไอ เจ็บคอ คันจมูก คันตามร่างกาย แขนขา…

Read More