Tag: การรักษาต้อหิน

โรคของดวงตาที่เกิดขึ้นได้ไม่คาดคิด ต้อหิน จากความเสื่อมของเส้นประสาทตา

ต้อหิน เป็นโรคทางดวงตาหนึ่งชนิดที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกท่านในช่วงสูงอายุ เพราะว่าเส้นประสาทตามีความเสื่อมสภาพลง โดยทุกอย่างที่เป็นระบบก็มีความเสื่อมสภาพลงทั้งหมด และมีการระบายน้ำออกจาลูกตาได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงทำให้มีสภาวะอุดตัน โดยโรคนี้จะมีความรุนแรงของผู้ป่วยแต่ละท่านที่แตกต่างกันมากพอสมควร ทั้งนี้หากไม่ได้รับการรักษา อาจจะทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างถาวร หรือกลายเป็นคนตาบอดไปในที่สุด และก็มีผู้คนทั่วโลกจำนวนไม่น้อยเลย ที่ตาบอดตาโรคนี้ อาการกับสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค ต้อหิน อาการที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะก็คือ แบบมุมเปิดและมุมปิด ซึ่งมุมเปิดจะพบเจอได้ทั่ว ๆ ไปและมีคนเป็นได้มาก โดยช่วงแรกนั้นจะไม่มีอาการใดที่แสดงออกมาให้เห็นแบบชัดเจน แต่ผ่านไปสักระยะยผู้ป่วยจะเริ่มมองไม่เห็น ดวงตามัว เห็นภาพไม่ชัด แบบมุมปิดจะมีโอกาสพบได้น้อยกว่า แต่จะมีความรุนแรงและเกิดขึ้นได้รวดเร็วกว่าอีกด้วย รวมทั้งมีอาการปวดตา ตาแดง ปวดศีรษะร่วมด้วยสาเหตุของภาวะนี้ เป็นไปได้ที่จะมาจากพันธุกรรม การใช้ยาหยอดตาหรือแม้แต่ความดันเลือดสูง ทั้งยังมีโอกาสได้มากขึ้นกับผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อนแล้ว การรักษาที่ปลอดภัยและการป้องกันของต้อหิน แนวทางการรักษา จะสามารถทำการรกษาได้ด้วยการหยอดตา การรับประทานยาที่แพทย์สั่งไว้ หรืออาจจะมีการผ่าตัด ที่จะเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันนี้ ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กันอาการของผู้ป่วยนั่นเองแนวทางการป้องกัน ให้ความสำคัญของการดูแลสุขภาพดวงตา รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แก่ดวงตา ไม่ควรใช้สายตาหนักจนเกินไป และควรที่จะออกกำลังกายเพื่อให้เลือกไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้น ต้อหินเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ ทั้งนี้ท่านที่กำลังเป็นอยู่นั้นก็ไม่ควรปล่อยให้ตาของท่านเริ่มใช้ตาไม่ได้เรื่อย ๆ แต่ควรทำการรักษาให้ไวที่สุด เพื่อที่จะสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ของดวงตาได้อย่างเต็มที่อีกหนึ่งครั้ง เว็บศูนย์รวมสุขภาพ ชีวิตเปลี่ยนได้ไม่ยาก แนะนำสิ่งที่ควรรู้จัก

Read More