Tag: การรักษาฉี่ราด

ฉี่ราด อาจเป็นสัญญาณเตือนอันตราย ต้องรู้ เท่าทัน ให้ได้

ฉี่ราด เป็น ภาวะ ที่เกิด ขึ้นมา ไม่รู้ตัว ในทางการ แพทย์ กล่าวว่า เป็นการ ปัสสาวะ รดที่นอน ในบางราย อาจเกิด การกลั้น ปัสสาวะ ไม่ได้ จะเกิด ขึ้นใน ช่วงกลางคืน เป็นส่วน มาก ส่วนใหญ่ แล้วจะ เกิดขึ้น ในเด็ก เมื่อเริ่ม โตขึ้น แล้วอาการ เหล่านี้ จะค่อยๆ หายไป เองได้ เนื่องจาก ว่าปัญหา การควบคุม กระเพาะ ปัสสาวะ ในเด็ก มีขนาด ที่เล็ก จนทำ ให้เกิด ภาวะนี้ ขึ้นมาได้ แต่อาจ บ่งบอก ถึงปัญหา สุขภาพ ได้เช่น ระบบ ทางเดิน ปัสสาวะ เกิดการ ติดเชื้อ…

Read More