Calcium คืออะไร อยู่ส่วนไหน ของร่างกาย

Calcium

Calcium จะอยู่ ในกระดูก และฟันที่ 99% และส่วนที่ เหลือก็จะ อยู่ใน เนื้อเยื่อ รวมถึง ของเหลว ต่างๆ ปริมาณ 1% อีกครึ่งหนึ่ง จะจับกับ โปรตีน อีกครึ่งหนึ่ง อิสระ ในเลือด ควบคุม โดย parathyroid hormone Ca: P = 2: 1 ทํางาน ร่วมกับ Mg, P, Vitamin A, C, D

สำหรับใน วัยเด็ก แคลเซี่ยม ในกระดูก จะสูงกว่า วัยชรา  หลายคน จึงเห็นได้ ว่าวัยชรา มักมี กระดูก อ่อนแอลง ซึ่งถ้าขาด แคลเซียม ร่างกายก็ จะดึง แคลเซียม ในกระดูก ออกไป ใช้ที่อื่น ดังนั้นจึง ทำให้ เกิดเป็น โรคกระดูกพรุน ซึ่งจะ พบได้ ในเพศหญิง มากกว่า เพศชาย ราวๆ ประมาณ 4 เท่า

Calcium ทำหน้าที่ อะไรบ้าง

Calcium2

     Calciumเป็นส่วน ประกอบของ กระดูก และ ฟัน

 • อยู่ใน โพรงกระดูก ตอนปลาย ของส่วน กระดูก เรียก ทราเบคูลาร์ (trabeculae)

มีการ แลกเปลี่ยน Ca ระหว่าง กระดูก กับเลือด ในกรณีที่ Ca ในเลือดต่ำ ก็จะดึง จากกระดูก

 • ในเด็ก จะดูดซึม เข้ากระดูก มากกว่า ปล่อยออกมา

• กระดูก จะหนา แน่นสุด ในเพศหญิง 25-30ปี ชาย 30-35ปี จากนั้น จะเสื่อมลง สลาย ออกมากกว่า ดูดซึม เข้ากระดูก

Calcium3

     แคลเซียม ที่ถูกดึง ออกไปใช้ เพื่อช่วย ในการ แข็งตัว ของเลือด และการ หดตัว ของกล้ามเนื้อ รวมถึง การเต้น

ของหัวใจ ดังนั้น Calciumจึงจำ เป็นต่อการ ทำงานของ ระบบ กล้ามเนื้อ และยังช่วยเร่ง หรือยับยั้ง การทำงาน ของเอนไซม์ หลายๆ ชนิดอีกด้วย กระตุ้น ให้ขับโปรตีน จึงช่วยให้ เลือดแข็งตัว เมื่อร่างกาย ของเรา เกิดบาดแผล ช่วยย่อย casein ทำการ ควบคุม สมดุล กรดด่าง ใช้สังเคราะห์ acetylcholine ซึ่งเป็น สารสื่อ ประสาท ช่วยดูดซึม vitamin B12

Calciumมีการ ดูดซึม อย่างไร

Calcium4

     สำหรับ การดูดซึมCalcium จะดูดซึม เพียงแค่ 30 ถึง 40% ที่ duodenum จึงเรียก ได้ว่า ดูดซึมยาก เมื่อ chyme เป็นด่าง จะไม่ สามารถ ดูดซึม แคลเซียมได้ แต่ถ้าอยู่ ในรูป ละลายน้ำ จะดูดซึม ง่าย ต้องใช้ วิตามินดีใ นการช่วย

ดูดซึม ซึ่งเมื่อCalcium ต่ำ ฮอร์โมน ในร่างกายก็จะสั่งไต ไม่ให้ขับแคลเซียมออก ตับจะหลั่งวิตามินดีที่สะสมไว้ออกมาช่วยเร่งการดูดซึม

    แต่ถ้ายังไม่พอก็จะดึงออกมาจากกระดูก ถ้าหากว่าร่างกายได้รับCalcium ในปริมาณที่มากเกินไป จะไปจับกับ FA สายสั้น ซึ่งทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ สำหรับแหล่งของCalcium แนะนำมากที่สุดเลยก็คือนม และผลิตภัณฑ์จากนม

หรือกระดูกที่กินได้ เช่น ปลาตัวเล็กเล็ก แต่ถ้าเป็นกระดูกอ่อน จะไม่มีแคลเซียม งาดำก็ถือเป็นแคลเซียม แต่ว่าเป็นแคลเซียมคุณภาพต่ำ หรือจะรับประทานเป็น เต้าหู้ นมถั่วเหลือง น้ำส้ม

เว็บศูนย์รวมสุขภาพ ชีวิตเปลี่ยนได้ไม่ยาก แนะนำสิ่งที่ควรรู้

Calcium จะอยู่ ในกระดูก และฟันที่ 99% และส่วนที่ เหลือก็จะ อยู่ใน เนื้อเยื่อ รวมถึง ของเหลว ต่างๆ ปริมาณ 1% อีกครึ่งหนึ่ง จะจับกับ โปรตีน อีกครึ่งหนึ่ง อิสระ ในเลือด ควบคุม โดย parathyroid hormone Ca: P = 2: 1 ทํางาน ร่วมกับ Mg, P, Vitamin A, C, D สำหรับใน วัยเด็ก แคลเซี่ยม ในกระดูก จะสูงกว่า วัยชรา  หลายคน จึงเห็นได้ ว่าวัยชรา มักมี กระดูก อ่อนแอลง ซึ่งถ้าขาด แคลเซียม ร่างกายก็ จะดึง แคลเซียม ในกระดูก…