Month: September 2022

ปวดท้องน้อย มักพบใน เพศหญิง อาจบ่งบอก สัญญาณ อันตราย

ปวดท้องน้อย เป็นภาวะที่ เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ต้องรู้ เท่าทัน เพราะอาจ เป็นสัญญาณ เตือนอันตราย โดยปกติ แล้วเป็น การปวดใน ส่วนของ ช่องท้อง บริเวณ ด้านล่าง ที่อยู่ ตรงอุ้ง เชิงกราน เกิดได้ หลายสาเหตุ ส่วนใหญ่ แล้วจะพบ ในเพศหญิง มากกว่า เพศชาย ทำให้มี แนวโน้ม เสี่ยงต่อ การพบ ปัญหา ในระบบ อวัยวะ สืบพันธุ์ ขึ้นมาได้ เช่น ซีสต์ใน รังไข่ อาการ และ สาเหตุ ภาวะ ปวดท้องน้อย อาการ ที่เกิดขึ้น จะมี ความรู้สึก ว่าปวดตื้อ ปวดแปลบๆ โดยจะ เกิดขึ้น มาแบบ ทันที โดยไม่ ทันตั้งตัว…

Read More

คุณภาพ ชีวิต แย่ลง เมื่อป่วย ภูมิแพ้อากาศ หมั่นสังเกต ตนเอง เข้าไว้

ภูมิแพ้อากาศ เป็นปัญหา ที่เกิดขึ้น มาแล้ว ก่อให้ เกิดการ ใช้ชีวิตที่ ยากลำบาก กว่าเดิม ทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เป็นการ อักเสบ ขึ้นมา ของเนื้อ เยื่อจมูก เมื่อใด ที่ร่างกาย ได้เกิดการ ตอบสนอง ต่อสาร ภูมิแพ้ ที่ล้วนแล้ว อยู่ใน อากาศ จะเกิด อาการ ไม่พึง ประสงค์ขึ้น แน่นอน ว่าสิ่ง ที่ตาม มาจะเป็น คุณภาพ ชีวิต ที่แย่ลง ต้องคอย สังเกต ตนเองให้ดี อาการ และ สาเหตุ ของ ภูมิแพ้อากาศ อาการ ที่เกิดขึ้น จะพบว่า จาม บ่อยครั้ง ไอ เจ็บคอ คันจมูก คันตามร่างกาย แขนขา…

Read More

ระบบ ประสาท ส่วนกลาง ผิดปกติ เสี่ยงต่อ การเกิด โรคลมชัก จนควบคุม ร่างกาย ไม่ได้

โรคลมชัก เป็นปัญหา ที่เกิดขึ้น ได้กับ ไม่ว่าจะ เป็นเพศ ชาย หรือ หญิง ก็ตาม มีความ เสี่ยงด้วย กันทั้งสิ้น ยิ่งใน ผู้สูง อายุ และ เด็ก จะพบได้ บ่อยกว่า วัยทั่วไป ในทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เป็นความ ผิดปกติ ที่เกิด ขึ้นมา ในระบบ ประสาท ที่จะ ต้องใช้ ในการ ควบคุม ร่างกาย ให้ปกติ ทำให้ ร่างกาย เกิดอาการ ไม่พึง ประสงค์ขึ้น จะมี อาการชัก ในโรค นี้การ รักษา ให้หาย ขาดยัง ทำไม่ได้ แต่สามารถ ช่วยยับยั้ง การเกิด อาการได้ นับว่า เป็นโรค…

Read More

อันตราย กว่าที่คิด หูดับเฉียบพลัน อาจสูญเสีย การได้ ยินถาวร

หูดับเฉียบพลัน เป็นภาวะ ที่ร่างกาย นั้นมี การสูญเสีย ในเรื่อง ของการ ได้ยิน ไปชั่วขณะ และเป็น การเกิด ขึ้นมา แบบไม่ ทันได้ ตั้งตัว ซึ่งจะ ไม่ได้ ยินเสียง สิ่งรอบข้าง หรือ สิ่งได้เลย ทั้งนี้ มักจะ เกิดขึ้น แค่เพียง ข้างเดียว แต่บางราย ก็เกิด ขึ้นมา ได้หลายวัน เป็นอย่าง นี้แล้ วก็ไม่ ควรที่ จะปล่อยไว้ การไป พบแพทย์ เพื่อไป ทำการ ตรวจเช็ค จะเป็น วิธีการ ที่ปลอดภัย ที่สุด เพราะ เราไม่ สามารถ รู้ได้ ว่าความ ผิดปกติ เช่นนี้ เกิดขึ้น มาได้ อย่างไร แล้วที่…

Read More

ฉี่ราด อาจเป็นสัญญาณเตือนอันตราย ต้องรู้ เท่าทัน ให้ได้

ฉี่ราด เป็น ภาวะ ที่เกิด ขึ้นมา ไม่รู้ตัว ในทางการ แพทย์ กล่าวว่า เป็นการ ปัสสาวะ รดที่นอน ในบางราย อาจเกิด การกลั้น ปัสสาวะ ไม่ได้ จะเกิด ขึ้นใน ช่วงกลางคืน เป็นส่วน มาก ส่วนใหญ่ แล้วจะ เกิดขึ้น ในเด็ก เมื่อเริ่ม โตขึ้น แล้วอาการ เหล่านี้ จะค่อยๆ หายไป เองได้ เนื่องจาก ว่าปัญหา การควบคุม กระเพาะ ปัสสาวะ ในเด็ก มีขนาด ที่เล็ก จนทำ ให้เกิด ภาวะนี้ ขึ้นมาได้ แต่อาจ บ่งบอก ถึงปัญหา สุขภาพ ได้เช่น ระบบ ทางเดิน ปัสสาวะ เกิดการ ติดเชื้อ…

Read More

กระดูกสะโพกหัก ระวัง เกิดภาวะ แทรกซ้อน อันตราย ต่อชีวิต

กระดูกสะโพกหัก ในทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เกิดจากการ ที่หัก ขึ้นของ กระดูก ในส่วน ของต้นขา จนทำ ให้เกิด อาการ บาดเจ็บ ขึ้นมา ยิ่งอายุ มากขึ้น เท่าไหร่ จะเสี่ยง ต่อปัญหา นี้ขึ้นมาก เนื่องจาก ว่าผู้ สูงวัย จะมี กระดูก ที่บาง มีความ เปราะ กว่าเดิม จนทำ ให้เกิด การแตกหัก ขึ้นมา ได้ใน ที่สุด สามารถ ที่จะ รักษาได้ แต่ทั้งนี้ ไม่อยาก ให้ละเลย เนื่องจาก ว่าอาจ เกิดภาวะ แทรกซ้อน ขึ้นมา กับบางราย จนทำ ให้เสีย ชีวิตได้ ในที่สุด อาการ และ สาเหตุ…

Read More

สัญญาณ เตือนโรค ร้ายแรง ภาวะซีด อันตราย กับร่างกาย กว่าที่คิด

ภาวะซีด เป็น อันตราย ที่เกิด ขึ้นได้ กับทุกคน ในทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เป็นการ ที่ผิวหนัง หรือ ในส่วน ของทาง ด้านเยื่อ เมือกของ ร่างกาย นั้น ที่ได้ มีลักษณะ สีซีด กันไป กว่าเดิม ไม่ว่า จะส่วน ไหนของ ร่างกาย สามารถ เกิดขึ้น ได้ หรือ ในบริเวณ เดียวเกิด ได้อีก เช่นเดียวกัน แต่ที่ พบโดย ส่วนมาก แล้ว จะเกิด ที่ใบหน้า ดวงตา ลิ้น เป็นต้น และ ไม่ใช่ เรื่องที่ จะมอง ข้ามแต่ อย่างใด เนื่องจาก ว่าอาจ เป็นสัญญาณ ที่บ่งบอก โรคได้…

Read More

ระคาย เคืองตา ต้องสังเกต ตนเอง อาจเผชิญ ปัญหา ต้อลม อย่างไม่ คาดคิด

ต้อลม เป็น ปัญหา ที่เกิดขึ้น มาต่อ ดวงตา ที่ได้ มีการ เปลี่ยนจาก เนื้อเยื่อ ที่มัน ปกติอยู่ มาให้ เป็นเนื้องอก เกิดขึ้น มา โดยเป็น ชนิดที่ เรียกได้ ว่าไม่ได้ มีความ รุนแรง แต่อย่างใด ในระยะ แรก แต่ต้อง ทำการ รักษา โดยจะ เกิดขึ้น มาใน เยื่อบุ ตาขาวได้ แต่ถ้า หากว่า ปล่อยไว้ นานๆ แล้ว จะทำ ให้ดวงตา ของเรา ได้เกิด ความระคาย เคืองขึ้น เมื่อมอง แล้วจะ เห็นได้ เลยว่า มีตุ่มนูน เกิดขึ้นมา โดยจะ เกิดขึ้น มาใน ช่วงของ ตาขาว…

Read More

โรคฉี่หนู เกิดขึ้นได้ ทั้งคน และ สัตว์ ต้อง ระวัง ตนเอง ให้ดี!!

โรคฉี่หนู เป็น ปัญหา ที่เกิด มาจากการ ที่ติด เชื้อแบคทีเรีย ชนิดหนึ่ง ไม่ว่า จะเป็นคน หรือ จะเป็น สัตว์ ติดได้ ทั้งนั้น โดยจาก คนที่ ติดกัน บ่อย จะมา จากการ ที่ได้ สัมผัส ดิน อาหาร เลือด และ อื่นๆ ส่วนสัตว์ จะมา จากการ ที่ติด เชื้ออยู่ ด้วยกัน ทำให้ ต้องระวัง ตนเอง ให้ดี ไม่เช่นนั้น อาจเกิด โรคนี้ ขึ้นมาได้ อาการ และ สาเหตุ ของ โรคฉี่หนู อาการที่ เกิดขึ้น จะพบว่า เริ่มมี การแสดง อาการ หลังจาก ที่รับ…

Read More

รีบรักษา โดยด่วน!! มะเร็งโพรงจมูก เนื้อร้ายแรง ก่อให้เกิด ความ ผิดปกติ

มะเร็งโพรงจมูก เป็น เนื้อร้าย นี่เกิด ขึ้นมา ในบริเวณ จมูก ซึ่ง เป็นโรค ที่ทุกท่าน ต่างรับรู้ ได้ถึง ความ ร้ายแรง และ ความอันตราย ที่สามารถ เกิดขึ้น กับ ผู้ป่วยได้ และ ในปัจจุบัน นี้ก็มี คนไทย จำนวน ไม่น้อย ที่เป็น โรคนี้ ทั้งนี้ ควรที่ จะได้ รับการ รักษา ที่ทัน ถ่วงที เพื่อความ ปลอดภัย แก่ชีวิต ของตั วเอง หากปล่อย ไว้จะ ทำให้ ร่างกาย มีความผิด ปกติ เกิดขึ้น และ เนื้อร้าย จะแพร่ กระจาย ไปยัง อวัยวะ ส่วน ต่างๆ…

Read More