โรคฉี่หนู เกิดขึ้นได้ ทั้งคน และ สัตว์ ต้อง ระวัง ตนเอง ให้ดี!!

โรคฉี่หนู 4

โรคฉี่หนู เป็น ปัญหา ที่เกิด มาจากการ ที่ติด เชื้อแบคทีเรีย ชนิดหนึ่ง ไม่ว่า จะเป็นคน หรือ จะเป็น สัตว์ ติดได้

ทั้งนั้น โดยจาก คนที่ ติดกัน บ่อย จะมา จากการ ที่ได้ สัมผัส ดิน อาหาร เลือด และ อื่นๆ ส่วนสัตว์ จะมา จากการ ที่ติด

เชื้ออยู่ ด้วยกัน ทำให้ ต้องระวัง ตนเอง ให้ดี ไม่เช่นนั้น อาจเกิด โรคนี้ ขึ้นมาได้

อาการ และ สาเหตุ ของ โรคฉี่หนู

โรคฉี่หนู 1
Close up of a child’s feet as they walk through water.

อาการที่ เกิดขึ้น จะพบว่า เริ่มมี การแสดง อาการ หลังจาก ที่รับ เชื้อไป แล้ว อยู่ที่ 1 สัปดาห์ ไปจน ถึง 2 สัปดาห์

โดยส่วนมาก แต่ถ้า หากว่า เกิดขึ้น ได้ไว ในผู้ป่วย ที่ได้ รับเชื้อ มาแล้ว 2 วัน พบได้ เช่นเดียวกัน

จะมี อาการ ที่คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บท้อง มีผื่นขึ้น ตาม ร่างกาย เหนื่อยง่าย มีไข้ขึ้นสูง หนาวสั่น ปวดหัว ปวดตาม ร่างกาย รวมไป ถึงข้อต่อ ไม่อยาก อาหาร ท้องเสียง ตาแดง โดยจะ หายเอง ได้ถ้า หากว่า ไม่รุนแรง มาก จะไม่

เกิน 7 วัน

โรคฉี่หนู

แต่ถ้า หากว่า รุนแรง จะไป ส่งกระทบ ต่ออวัยวะ ต่างๆ ใน ร่างกาย ที่ไม่ ว่าจะ เป็นเกิด ดีซ่าน ไอออก มาแล้ว

มีเลือด ปนอยู่ หายใจ เหนื่อยหอบ อัตรา หัวใจ มีการ เต้นที่ ผิดจังหวะ เจ็บอก มือบวม เท้า และ ข้อเท้า เกิดความ บวมขึ้น

มา ชัก คลื่นไส้

สาเหตุ ที่เกิดขึ้น จากการ ที่ติด เชื้อแบคทีเรีย โดยมี ชื่อว่า เล็ปโตสไปรา จะติด ได้กับ คน ซึ่งจะ พบใน สัตว์ ไม่ว่า

จะเป็น หนู กระบือ โดยจะ มีการ แพร่จากการ ที่ติด มาทาง ปาก จมูกตา โดยมี การที่มี แผลอยู่ แล้วไป โดนเลือด ปัสสาวะ และ ส่วน อื่นๆ ที่ทำ ให้เกิด การติด เชื้อขึ้น มาได้

ทั้งนี้ การที่ มีสิ่ง ปนเปื้อน เข้าไป ในอาหาร ด้วย และ ผู้ที่มี ความเสี่ยง ต่อการ เกิดภาวะ นี้มาก ขึ้น เช่น ผู้ที่ ได้ทำงาน อยู่ใน ฟาร์มปศุสัตว์ ได้ทำงาน อยู่ใกล้ กับ สัตว์อยู่ เสมอ สัตวแพทย์

โรค ฉี่หนู แนวทาง การรักษา

โรคฉี่หนู 3

แนวทาง การป้องกัน ถ้าหาก ว่าไม่ ได้รุนแรง จะหาย ได้เอง ไม่เกิน 7 วัน โดย อาการ จะดี ขึ้นต่อ เนื่อง มีการ ใช้ยา ปฏิชีวนะ ต้องรับ ประทาน ให้ครบ มีการให้ ยาแก้ปวด แต่ถ้าหากว่ามีการติดเชื้อรุนแรง ต้องรักษาที่โรงพยาบาล

จะมีการฉีดยาเข้าไปในกระแสเลือด

โรคฉี่หนูเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วต้องรักษากันให้หายดี โดยเมื่อรู้ว่าตนเองมีความเสี่ยง ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดภาวะนี้ ไม่เช่นนั้นจะกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างมาก

เว็บศูนย์รวมสุขภาพ ชีวิตเปลี่ยนได้ไม่ยาก แนะนำสิ่งที่ควรรู้

โรคฉี่หนู เป็น ปัญหา ที่เกิด มาจากการ ที่ติด เชื้อแบคทีเรีย ชนิดหนึ่ง ไม่ว่า จะเป็นคน หรือ จะเป็น สัตว์ ติดได้ ทั้งนั้น โดยจาก คนที่ ติดกัน บ่อย จะมา จากการ ที่ได้ สัมผัส ดิน อาหาร เลือด และ อื่นๆ ส่วนสัตว์ จะมา จากการ ที่ติด เชื้ออยู่ ด้วยกัน ทำให้ ต้องระวัง ตนเอง ให้ดี ไม่เช่นนั้น อาจเกิด โรคนี้ ขึ้นมาได้ อาการ และ สาเหตุ ของ โรคฉี่หนู อาการที่ เกิดขึ้น จะพบว่า เริ่มมี การแสดง อาการ หลังจาก ที่รับ…