เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ส่งผลกระทบต่อมารดาและทารก รุนแรงถึงขั้นเกิดภาวะแทรกซ้อน

เบาหวานขณะตั้งครรภ์

เบาหวานขณะตั้งครรภ์ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาได้อย่างไม่คาดคิดในคุณแม่ตั้งครรภ์ ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นการที่หญิงได้มีการตั้งครรภ์ แต่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ มาจากการที่ร่างกายไม่สามารถที่จะผลิตอินซูลินได้เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นระยะการตั้งครรภ์ใดก็ตาม ล้วนแล้วมีโอกาสเสี่ยงได้ ทั้งนี้จะกระทบต่อมารดาและทารกที่อยู่ในครรภ์ ถ้าหากว่าอาการหนักขึ้น จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายอย่างมาก

อาการและสาเหตุของภาวะ เบาหวานขณะตั้งครรภ์

สาเหตุเบาหวานขณะตั้งครรภ์

อาการที่เกิดขึ้น จะขึ้นมาในช่วงหลังของการที่ตั้งครรภ์ บางรายอาจเกิดขึ้นมาในช่วง 20 สัปดาห์แรก จะไม่ได้แสดงอาการใด ๆ ขึ้น แต่เมื่อปล่อยไว้นาน จะพบว่ามีอาการกระหายน้ำกว่าปกติ ปากแห้ง เหนื่อยง่าย สาเหตุของภาวะนี้

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนขณะที่ได้มีการตั้งครรภ์ บางรายมีอาการต่อต้านอินซูลินจนทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาได้ และผู้ที่มีความเสี่ยงมากกว่าปกติ เช่น มีน้ำหนักตัวที่เกิดเกณฑ์มาตรฐาน หากว่ามีค่า BMI ที่เกิน 30 ขึ้นไปจะต้องสังเกตตนเองให้ดี เคยคลอดทารกที่มีน้ำหนักมากมาก่อน

อาการเบาหวานขณะตั้งครรภ์

จะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหานี้ขึ้น และในเรื่องของปัญหาสุขภาพ ที่เคยป่วยเป็นเบาหวานในประเภทที่ 2 มาก่อน ให้สังเกตตนเอง ทำให้ต้องมีการวินิจฉัยโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญกันต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรอง มีการทดสอบความทนทานต่อน้ำตาลว่าอยู่ในระดับที่ปกติหรือไม่

เบาหวาน ขณะตั้งครรภ์ แนวทางการรักษาและป้องกัน

ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์

แนวทางการรักษา จะต้องมีการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติ มีการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ผัก ผลไม้ ธัญพืช มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ใช้ยารักษา และมีการดูแลโดยแพทย์เป็นพิเศษ แนวทางการป้องกัน

ให้มีการรับประทานอาหารที่ดีต่อครรภ์ ผัก ผลไม้ ที่มีเส้นใยสูง ลดน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ หลีกเลี่ยงยาที่จะทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินเบาหวาน ขณะตั้งครรภ์ เป็นปัญหาที่ต้องรีบพบแพทย์เอาไว้ก่อนดีที่สุด ติดตามอาการของตนเองให้ดี และที่สำคัญต้องมีการป้องกันเอาไว้ก่อนดีที่สุด เพื่อที่จะไม่ต้องมามีความเสี่ยงต่อมารดาและทารกที่อยู่ในครรภ์แต่อย่างใด

เว็บศูนย์รวมสุขภาพ ชีวิตเปลี่ยนได้ไม่ยาก แนะนำสิ่งที่ควรรู้จัก

เบาหวานขณะตั้งครรภ์ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาได้อย่างไม่คาดคิดในคุณแม่ตั้งครรภ์ ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นการที่หญิงได้มีการตั้งครรภ์ แต่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ มาจากการที่ร่างกายไม่สามารถที่จะผลิตอินซูลินได้เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นระยะการตั้งครรภ์ใดก็ตาม ล้วนแล้วมีโอกาสเสี่ยงได้ ทั้งนี้จะกระทบต่อมารดาและทารกที่อยู่ในครรภ์ ถ้าหากว่าอาการหนักขึ้น จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายอย่างมาก อาการและสาเหตุของภาวะ เบาหวานขณะตั้งครรภ์ อาการที่เกิดขึ้น จะขึ้นมาในช่วงหลังของการที่ตั้งครรภ์ บางรายอาจเกิดขึ้นมาในช่วง 20 สัปดาห์แรก จะไม่ได้แสดงอาการใด ๆ ขึ้น แต่เมื่อปล่อยไว้นาน จะพบว่ามีอาการกระหายน้ำกว่าปกติ ปากแห้ง เหนื่อยง่าย สาเหตุของภาวะนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนขณะที่ได้มีการตั้งครรภ์ บางรายมีอาการต่อต้านอินซูลินจนทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาได้ และผู้ที่มีความเสี่ยงมากกว่าปกติ เช่น มีน้ำหนักตัวที่เกิดเกณฑ์มาตรฐาน หากว่ามีค่า BMI ที่เกิน 30 ขึ้นไปจะต้องสังเกตตนเองให้ดี เคยคลอดทารกที่มีน้ำหนักมากมาก่อน จะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหานี้ขึ้น และในเรื่องของปัญหาสุขภาพ ที่เคยป่วยเป็นเบาหวานในประเภทที่ 2 มาก่อน ให้สังเกตตนเอง ทำให้ต้องมีการวินิจฉัยโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญกันต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรอง มีการทดสอบความทนทานต่อน้ำตาลว่าอยู่ในระดับที่ปกติหรือไม่ เบาหวาน ขณะตั้งครรภ์ แนวทางการรักษาและป้องกัน แนวทางการรักษา จะต้องมีการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติ มีการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ผัก ผลไม้ ธัญพืช…