หมด ประจำ เดือนแล้ว เตรียมตัว เข้าสู่ วัยทอง ต้องสังเกต ตนเอง ให้ดี!!

วัยทอง 2

วัยทอง เป็น ภาวะ ที่เกิดขึ้น ได้กับ ทุกเพศ และ ทุกวัย ในทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เป็นการ ที่สตรี ได้มา ในช่วง ของการ เข้าสู่ ในวัย ที่ได้ หมดประจำ เดือนแล้ว เนื่องจาก ว่าเป็น การที่ รังไข่ ไม่มี การผลิต ไข่เพิ่ม แล้ว

ส่วนมาก แล้วจะ เกิดใน ผู้ที่มี อายุ 45 ปี ขึ้นไป ไปจน ถึงอายุ 55 ปี เลยทีเดียว แน่นอน ว่าสิ่ง ที่ตามมา ทำให้ ร่างกาย เปลี่ยนไป แล้ว จิตใจ ที่ไม่ เหมือนเดิม ทำให้ อาการ ที่เกิด ขึ้นมา นี้จะ อยู่ไป ตลอดเลย ทีเดียว

อาการ และ สาเหตุ ของ วัยทอง

วัยทอง

อาการที่ เกิดขึ้น จะพบว่า มีประจำเดือนได้เกิด ความ คลาดเคลื่อน ไปจากเดิม อาจมา น้อยมาก จนถึง ขั้นขาด

ยาวนาน ไปจนถึง หนึ่งปี เลยที เดียว และ อาจกลับ มาเป็น อีกครั้ง ในคราว นี้จะ หมดไป อย่าง ถาวร เริ่มมี ช่องคลอด ที่แห้ง

เหงื่อออก ง่ายใน เวลา กลางคืน นอน ไม่หลับ นอนได้ น้อยกว่า เดิม ทำให้ การนอน มีปัญหา ขึ้น ผมร่วม ผิวแห้ง

ไม่ชุ่มชื้น ไม่มี สมาธิ อารมณ์ เกิดความ แปรปรวน ขึ้น หนังศีรษะ มีความบาง ไม่สบายตัว หงุดหงิด อยู่บ่อย ครั้ง

วัยทอง 3

สาเหตุที่ เกิดขึ้น เกิด จากการ ที่หมด ประจำเดือน เนื่องจาก ว่าผู้หญิง ไม่มี การ ตกไข่ ไม่ผลิต ฮอร์โมน ที่มี ชื่อว่า

เอสโตรเจน และ ฮอร์โมน โปรเจส เตอโรน มีการ ผ่าตัด รังไข่ ออก ทำให้ เกิดการ ขาดรอบ เดือน มีการ ทำเคมี บำบัด ในส่วน ของ ผู้ป่วย ที่เป็น มะเร็ง ส่งผล ทำให้ เกิดภาวะ นี้ได้ ไวมาก ขึ้น

วัยทองแนวทาง การรักษา

วัยทอง 4
Old Thai woman massages the eye socket because of eye pain. Health care concept.

แนวทาง การรักษา เริ่ม จากกา รที่ได้ ดูแล ตนเอง ก่อน จะต้อง มีการ รับมือ ให้ได้ เมื่อเกิด อารมณ์ แปรปรวน

ขึ้นมา แล้ว จะต้อง มีการ นอน พักผ่อน ให้ เพียงพอ ไม่เครียด ไม่ วิตก กังวล จนเกิน ไป ถ้าหาก ว่ามี น้ำหนัก ตัวที่ เยอะ จะต้อง รับประทาน อาหาร ที่มี ประโยชน์ ให้ระบบ เผาผลาญ ใน ร่างกาย ดีมากขึ้น

เมื่อ เกิด อาการ ร้อน ขึ้นมา ต้องหา เสื้อผ้า ที่สวม ใส่แล้ว สบายผิว ไม่รัด จนเกินไป ต่อมา เป็นการ รักษา ด้วยยา จ

ะมี การสั่ง เป็นยา ต้านเศร้า มีการ รักษา ด้วยการ ฝังเข็ม ในวิธีการ นี้นับ ว่าเป็น การแพทย์ ทางเลือก ของผู้ ที่สนใจ

ต่อมี เป็นการ ทำกิจกรรม ต่างๆ เพื่อที่ จะบำบัด ไม่ให้ เครียดจน เกินไป มีการ นั่งสมาธิ โยคะ เป็นต้น

วัยทองเป็นภาวะที่ไม่สามารถเลี่ยงได้ ทำให้ต้องรู้เท่าทันเพื่อเตรียมรับมือกับภาวะนี้ เพื่อที่จะไม่วิตกกังวลเมื่อมีอาการต่างๆ ที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับร่างกายและอารมณ์

เว็บศูนย์รวมสุขภาพ ชีวิตเปลี่ยนได้ยาก แนะนำสิ่งที่ควรรู้จัก

วัยทอง เป็น ภาวะ ที่เกิดขึ้น ได้กับ ทุกเพศ และ ทุกวัย ในทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เป็นการ ที่สตรี ได้มา ในช่วง ของการ เข้าสู่ ในวัย ที่ได้ หมดประจำ เดือนแล้ว เนื่องจาก ว่าเป็น การที่ รังไข่ ไม่มี การผลิต ไข่เพิ่ม แล้ว ส่วนมาก แล้วจะ เกิดใน ผู้ที่มี อายุ 45 ปี ขึ้นไป ไปจน ถึงอายุ 55 ปี เลยทีเดียว แน่นอน ว่าสิ่ง ที่ตามมา ทำให้ ร่างกาย เปลี่ยนไป แล้ว จิตใจ ที่ไม่ เหมือนเดิม ทำให้ อาการ ที่เกิด…