ส่าไข้ เกิดขึ้น ได้บ่อย ในเด็ก ต้องสังเกต ลูกหลาน ให้ดี!!

ส่าไข้

ส่าไข้ หรือโรค ที่มีเชื้อ เรียกอีก อย่างได้ว่า ผื่นกุหลาบ ซึ่งโรคนี้ มักจะ เกิดขึ้น กับทารกแรก เกิดเป็น ส่วนมาก โดยจะ ทำให้เด็ก ๆ มีไข้สูง และมี จุดสีแดงขึ้น อีกทั้งยัง เป็นโรคที่ สามารถสร้าง ความทรมาน ให้เด็กทารก ได้ไม่ น้อยเลย ทีเดียว หากท่านใด ที่สังเกต เห็นความ ผิดปกติ รีบนำตัว ส่งโรงพยาบาล ทันที

อาการ และ สาเหตุ ของ ส่าไข้

ส่าไข้ 4

ว่าด้วย ลักษณะ อาการ ที่เกิดขึ้น และส่วนใหญ่ จะเป็น กับก็คือ มีไข้ขึ้นสูง โดยใช้ เวลาอย่าง รวดเร็ว แต่ก็จะมี การลดลง มาเป็น ช่วงๆ อาการ เช่นนี้จะ เป็นได้ ถึงประมาณ 7 วัน เลยทีเดียว จากนั้น จะมีผื่น ขึ้นเป็น เม็ดเล็ก ๆ ตามบริเวณ อวัยวะ หรืออาจจะ ขึ้นได้ ทั่วทั้ง ลำตัว ซึ่งจะมี สีแดง ออกชมพู มีอาการ หงุดหงิด ร้องไห้ เนื่องจาก ไม่สบายตัว ท้องเสีย เด็กจะ ไม่อยาก รับประทาน อาหารเลย แต่อาการ ก็จะ แตกต่าง กันไป ตามกรณี ได้เช่นกัน

ส่าไข้ 3

สาเหตุ ของภาวะนี้ เป็นการ ติดเชื้อของไวรัสชนิด หนึ่งที่ ติดต่อใน จากการ จาม ไอ ซึ่งจะ สามารถ กระจายตัว

ไปได้ค่อน ข้างรวดเร็ว แต่ถ้า เป็นเด็ก ทารกนั้น เชื้อไวรัส จะแพร่ กระจาย เร็วกว่า ปกติ และถือ ว่าเป็น บุคคล

ที่เป็น กลุ่มเสี่ยงมาก ที่สุด นั่นเอง

ส่าไข้แนวทาง การรักษา และป้องกัน

ส่าไข้ 2

แนวทาง การรักษา นั้นแพทย์ จะแนะนำ เช่น การ พักผ่อน ให้เพียงพอ การรับ ประทาน ยาลดไข้ ดื่มน้ำ ให้เพียงพอ

ต่อร่างกาย อีกทั้ง ยังต้อง เช็ดตัว เพื่อลด อุณหภูมิ ของร่างกาย ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่ กับผู้ป่วย แต่ละท่าน เนื่องจาก การรักษา ของแพทย์ นั้นสามารถ ปรับเปลี่ยน กันได้แล้ว แต่กรณี ซึ่งถ้ามี อาการที่ รุนแรง มากขึ้น ก็อาจจะ ต้องฉีดยา ต้านไวรัส ในเด็กเล็ก เพื่อช่วย บรรเทา อาการ ต่าง ๆ ที่จะ ตามมา

แนวทาง การป้องกัน นั้นควร ที่จะใส่ใจ และรักษา ความสะอาด เป็นสิ่งแรก และเป็นสิ่ง ที่สำคัญ มากที่สุด อีกทั้ง

การได้รับ ดูแลจาก ผู้ปกครอง อย่างใส่ ใจก็ สามารถ ลดความเสี่ยง ที่จะเป็น โรคนี้ได้ นั่นเอง

ส่าไข้ถือว่า เป็นอีก หนึ่งโรค ที่ไม่ควร มองข้าม เด็ดขาด เพราะเด็กเล็ก บางที ยังมีภูมิคุ้มกันที่ยังไม่ดีมากพอ อาจจะทำให้มีอาการช็อกก็ได้ ดังนั้นการดูแลเอาใจใส่เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองควรกระทำที่สุด

เว็บศูนย์รวมสุขภาพ ชีวิตเปลี่ยนได้ไม่ยาก แนะนำสิ่งที่ควรรู้จัก

ส่าไข้ หรือโรค ที่มีเชื้อ เรียกอีก อย่างได้ว่า ผื่นกุหลาบ ซึ่งโรคนี้ มักจะ เกิดขึ้น กับทารกแรก เกิดเป็น ส่วนมาก โดยจะ ทำให้เด็ก ๆ มีไข้สูง และมี จุดสีแดงขึ้น อีกทั้งยัง เป็นโรคที่ สามารถสร้าง ความทรมาน ให้เด็กทารก ได้ไม่ น้อยเลย ทีเดียว หากท่านใด ที่สังเกต เห็นความ ผิดปกติ รีบนำตัว ส่งโรงพยาบาล ทันที อาการ และ สาเหตุ ของ ส่าไข้ ว่าด้วย ลักษณะ อาการ ที่เกิดขึ้น และส่วนใหญ่ จะเป็น กับก็คือ มีไข้ขึ้นสูง โดยใช้ เวลาอย่าง รวดเร็ว แต่ก็จะมี การลดลง มาเป็น ช่วงๆ อาการ เช่นนี้จะ…