สิวอุดตัน พบได้มากในวัยรุ่น การอักเสบที่ไม่มีใครอยากให้เกิด

อาการสิวอุดตัน

สิวอุดตัน เป็นภาวะที่เกิดขึ้นมาได้กับทุกคน ในทางการแพทย์จะกล่าวได้ว่า เป็นสิวที่เกิดขึ้นมาขนาดเล็ก จะเกิดเป็นตุ่มอุดตันขึ้นมาในใต้ผิวหนัง โดนจะเป็นที่ไม่ได้มีการอักเสบแต่อย่างใด แต่จะเป็นสิวที่เกิดจากการอุดตันในรูขุมขนขึ้นมา ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นมาได้ที่บริเวณหน้าผาก และในส่วนของคาง ยิ่งในวัยรุ่นยิ่งพบได้บ่อย

อาการและสาเหตุของ สิวอุดตัน

สาเหตุสิวอุดตัน
Teenage girl with acne problem on beige background, closeup

อาการที่เกิดขึ้น จะเกิดได้บ่อยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2 ชนิด จะเป็นแบบสิวหัวดำหรือสิวหัวเปิด จะเกิดขึ้นเป็นจุดสีดำขึ้นมาที่บริเวณผิวหนัง เกิดจากการที่อุดตันของขนขึ้นมา หรือจะเป็นเนื้อเยื่อ ไขมันที่อยู่รูขุมขน ต่อมาเป็นสิวหัวขาวหรือสิวหัวปิด จะเป็นตุ่มที่มีขนาดเล็ก เกิดขึ้นมาที่ผิวหนังมีสีขาว

ในส่วนนี้จะเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่ได้มีการอุดตันขึ้นมาอยู่ภายในรูขุมขน แต่ว่ารูขุมขนที่อุดตันนั้นจะไม่ได้มีการสัมผัสอากาศแต่อย่างใด สาเหตุของภาวะนี้ เกิดจากการอุดตันของเซลล์เยื่อบุที่ตายแล้ว และไขมันที่มีการผลิตออกมาในปริมาณที่มากจนเกินไป เกิดขึ้นมาจากต่อมไขมันใต้ผิวหนัง

ภาวะสิวอุดตัน

จะทำให้เกิดรูขุมขนขึ้นมาอยู่ใต้ผิวหนัง แล้วจะเกิดออกมาเป็นสิวอุดตันขึ้นมา และปัจจัยที่ก่อให้เกิดวสิวนี้เช่น ฮอร์โมนเพศชายที่มากจนเกินไป กรดไขมมันอิสระที่เกิดขึ้นมาอยู่ในต่อมไขมัน สารกระตุ้นการอักเสบ ผิวเกิดการสัมผัสกับสารเคมีในส่วนประกอบของน้ำมัน ผิวหนังมีน้ำมากจนเกินไป

สิว อุดตัน แนวทางการรักษาและป้องกัน

สิวอุดตัน

แนวทางการรักษา ในเบื้องต้นแล้วจะมีการทายาเฉพาะในบริเวณที่เกิดสิวขึ้นมา สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป แต่ถ้าหากว่าเรื้อรังขึ้นมาแล้ว จะใช้วิธีการบำบัด เช่น มีการใช้ความเย็น มีการจี้ด้วยไฟฟ้า มีการกรอผิว แนวทางการป้องกัน ทำได้โดยการลดความเสี่ยง

เช่น จะต้องทำความสะอาดผิวบนใบหน้าให้สะอาดอยู่เสมอ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมความมันบนใบหน้า ไม่บีบสิว ไม่สัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็น สิว อุดตัน เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ไม่ได้ร้ายแรง สามารถรักษาให้หายได้ด้วยตนเอง แต่ถ้าหากว่ายังไม่เกิดภาวะนี้ขึ้นมา อยากให้ป้องกันตนเองให้ดี

เว็บศูนย์รวมสุขภาพ ชีวิตเปลี่ยนได้ไม่ยาก แนะนำสิ่งที่ควรรู้จัก

สิวอุดตัน เป็นภาวะที่เกิดขึ้นมาได้กับทุกคน ในทางการแพทย์จะกล่าวได้ว่า เป็นสิวที่เกิดขึ้นมาขนาดเล็ก จะเกิดเป็นตุ่มอุดตันขึ้นมาในใต้ผิวหนัง โดนจะเป็นที่ไม่ได้มีการอักเสบแต่อย่างใด แต่จะเป็นสิวที่เกิดจากการอุดตันในรูขุมขนขึ้นมา ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นมาได้ที่บริเวณหน้าผาก และในส่วนของคาง ยิ่งในวัยรุ่นยิ่งพบได้บ่อย อาการและสาเหตุของ สิวอุดตัน อาการที่เกิดขึ้น จะเกิดได้บ่อยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2 ชนิด จะเป็นแบบสิวหัวดำหรือสิวหัวเปิด จะเกิดขึ้นเป็นจุดสีดำขึ้นมาที่บริเวณผิวหนัง เกิดจากการที่อุดตันของขนขึ้นมา หรือจะเป็นเนื้อเยื่อ ไขมันที่อยู่รูขุมขน ต่อมาเป็นสิวหัวขาวหรือสิวหัวปิด จะเป็นตุ่มที่มีขนาดเล็ก เกิดขึ้นมาที่ผิวหนังมีสีขาว ในส่วนนี้จะเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่ได้มีการอุดตันขึ้นมาอยู่ภายในรูขุมขน แต่ว่ารูขุมขนที่อุดตันนั้นจะไม่ได้มีการสัมผัสอากาศแต่อย่างใด สาเหตุของภาวะนี้ เกิดจากการอุดตันของเซลล์เยื่อบุที่ตายแล้ว และไขมันที่มีการผลิตออกมาในปริมาณที่มากจนเกินไป เกิดขึ้นมาจากต่อมไขมันใต้ผิวหนัง จะทำให้เกิดรูขุมขนขึ้นมาอยู่ใต้ผิวหนัง แล้วจะเกิดออกมาเป็นสิวอุดตันขึ้นมา และปัจจัยที่ก่อให้เกิดวสิวนี้เช่น ฮอร์โมนเพศชายที่มากจนเกินไป กรดไขมมันอิสระที่เกิดขึ้นมาอยู่ในต่อมไขมัน สารกระตุ้นการอักเสบ ผิวเกิดการสัมผัสกับสารเคมีในส่วนประกอบของน้ำมัน ผิวหนังมีน้ำมากจนเกินไป สิว อุดตัน แนวทางการรักษาและป้องกัน แนวทางการรักษา ในเบื้องต้นแล้วจะมีการทายาเฉพาะในบริเวณที่เกิดสิวขึ้นมา สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป แต่ถ้าหากว่าเรื้อรังขึ้นมาแล้ว จะใช้วิธีการบำบัด เช่น มีการใช้ความเย็น มีการจี้ด้วยไฟฟ้า มีการกรอผิว แนวทางการป้องกัน ทำได้โดยการลดความเสี่ยง เช่น จะต้องทำความสะอาดผิวบนใบหน้าให้สะอาดอยู่เสมอ…