สมองล้า คิดอะไร ไม่ออก อาจเป็น สัญญาณ บอกโรค ไม่รู้ตัว 

สมองล้า

สมองล้า เป็นปัญหา ที่เกิด ขึ้นมาได้ กับทุกคน ในทางการ แพทย์กล่าวว่า เป็นอาการ คิดอะไร ไม่ออก คิดได้ช้า

มีความ มึนงง กับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ รอบตัว จนทำให้ ไม่สามารถ ที่จะ ประมวลผล ออกมาเป็น คำพูดได้ อาจเกิดขึ้น

มาจาก ความเครียด ไม่ค่อยได้ พักผ่อน และอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น มาได้ หลายสาเหตุ

โดยภาวะนี้ ไม่ได้ จัดว่า เป็นโรค แต่อาจ เป็นสัญญาณ บ่งบอกโรค ตามมาได้ กระทบต่อ การดำเนิน ชีวิตใน แต่ละวัน เช่น มีการ ทำงาน การใช้ ชีวิตใน แต่ละวัน เป็นต้น นับว่าเป็น ภาวะที่ ห้ามมองข้าม เลยทีเดียว

อาการ และ สาเหตุของ สมองล้า

สมองล้า 4

อาการที่ เกิดขึ้น จะพบว่า รู้สึกเหนื่อย ง่ายมาก มีความ เฉื่อยชา กับสิ่งต่างๆ นอนไม่ ค่อยหลับ ไม่มีแรง อ่อนเพลีย

ไม่มี สมาธิ มีความ หลงลืมกับ สิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย ใช้เวลาคิด และตัดสินใจ นานกว่าเดิม ปวดศีรษะ ประสิทธิภาพ ในการ ทำงาน ลดลงไป

รวมไปถึง ในด้าน การเรียน สาเหตุ ของภาวะนี้ ในปัจจุบันนี้ ยังไม่ ทราบอย่าง แท้จริง แน่ชัด แต่จากการ คาดการณ์ แล้วพบถึง ความผิด ปกติที่ เกิดขึ้นมา ในระบบ ภูมิคุ้มกัน ทำให้ สมองเกิด ความอักเสบ ขึ้นมา ทำให้การ ทำงานของ สมองไม่มี ประสิทธิภาพ เท่าที่ควร

สมองล้า 3

เกิดจาก ปัจจัยอื่น ๆ เช่น มีความ เครียด พักผ่อน ไม่เพียงพอ จนทำให้ ส่งผลต่อ การทำงาน ของสมอง จนรู้สึก

ได้ว่า อ่อนแรง เพลีย เกิดจากการ ติดเชื้อ แบคทีเรีย ติดเชื้อ ไวรัส มีการแพ้ อาหาร ผลข้างเคียง จากการ ใช้ยา

บางชนิด น้ำตาล ในเลือดต่ำ ป่วยเป็น ไทรอยด์ โรคซึมเศร้า มีความ วิตก กังวล สูงมาก เป็นต้น

สมองล้าแนวทาง การดูแล ตนเอง

สมองล้า 2

แนวทาง การดูแล ตนเอง จะต้องมี การปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ในการ ดำเนินชีวิต รับประทาน อาหาร ที่มี ประโยชน์

ต่อร่างกาย เช่น ธัญพืช ผัก ผลไม้ พักผ่อน ให้เพียงพอ อย่างน้อย ต้องพักผ่อน วันละ 7 ชั่วโมง ขั้นต่ำ ก่อนนอน

ให้งดการ ใช้โทรศัพท์ และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ ก่อน เพื่อให้ การพักผ่อน ได้ดี กว่าเดิม

มีการฝึกกิจกรรมสมอง ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความคิดเสมอ มีการฟังเพลงให้เกิดความผ่อนคลายยิ่งขึ้น งดการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์สมองล้า เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากับทุกคน และเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ทำให้ต้องลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดภาวะนี้ให้ได้

เว็บศูนย์รวมสุขภาพ ชีวิตเปลี่ยนได้ไม่ยาก แนะนำสิ่งที่ควรรู้จัก

สมองล้า เป็นปัญหา ที่เกิด ขึ้นมาได้ กับทุกคน ในทางการ แพทย์กล่าวว่า เป็นอาการ คิดอะไร ไม่ออก คิดได้ช้า มีความ มึนงง กับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ รอบตัว จนทำให้ ไม่สามารถ ที่จะ ประมวลผล ออกมาเป็น คำพูดได้ อาจเกิดขึ้น มาจาก ความเครียด ไม่ค่อยได้ พักผ่อน และอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น มาได้ หลายสาเหตุ โดยภาวะนี้ ไม่ได้ จัดว่า เป็นโรค แต่อาจ เป็นสัญญาณ บ่งบอกโรค ตามมาได้ กระทบต่อ การดำเนิน ชีวิตใน แต่ละวัน เช่น มีการ ทำงาน การใช้ ชีวิตใน แต่ละวัน เป็นต้น นับว่าเป็น ภาวะที่ ห้ามมองข้าม…