ริดสีดวงตา อันตราย กว่าที่คิด ส่งผล กระทบ ในการ มองเห็น

ริดสีดวงตา

ริดสีดวงตา คืออาการ ของการ ติดเชื้อ ที่เกิดใน บริเวณ รอบดวงตา ซึ่งโรค แบบนี้ มักพบได้ บ่อยใน ผู้ป่วยที่ อาศัยรวมกับ สิ่งแวดล้อม ที่ไม่ค่อย สะอาด หรือการ ใช้น้ำ เพื่ออุปโภค และบริโภค ที่ไม่สะอาด หากท่านใด ที่มีการ ติดเชื้อ เกิดขึ้นแล้ว ไม่ควรที่ จะบ่อยไว้ เพื่อให้หาย ไปเอง

เพราะการ ทำเช่นนั้น อาจจะทำ ให้มีการ แพร่เชื้อ และมีโอกาส ติดเชื้อใน กระแส เลือดได้ หรืออาจ จะร้ายแรง จนถึง ขั้นที่ไม่ สามารถ มองเห็น ได้อีก ต่อไป เลยทีเดียว ดังนั้น ควรที่ จะรีบ รักษา ทันที ไม่ควร ปล่อยเอา ไว้นาน

อาการ และสาเหตุ ของภาวะ ริดสีดวงตา

ริดสีดวงตา 2
Portrait of young woman with eye patch, close up, white background

ลักษณะ อาการที่ เกิดขึ้นนั้น อาจจะ เป็นไปได้ ว่าเกิดขึ้น ที่ข้างใด ข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง และจะมี อาการที่ แสดงให้ เห็นได้ชัด ในช่วง 7-14 วัน โดยอาการ ที่เกิด ขึ้นก็ คือ คันตา มากกว่า ปกติ ตาแดงง่าย เปลือกตาบวม มีหนองไหล ออกมา ตาไม่ สู้แสง มองเห็น ไม่ชัด และจะมี อาการ เจ็บที่ รอบ ๆ ดวงตา

ริดสีดวงตา 3

ยังไม่หมด เพียงเท่านี้ แต่ถ้ามี ความรุนแรง ที่มากขึ้น ตาจะ แดงแห้ง แสบตา ปวดเจ็บ จนไม่ สามารถ ลืมตาได้

เลยทีเดียว ในส่วนของ สาเหตุ ของภาวะนี้ มาจากการ ที่ดวงตา มีสิ่งสกปรก เข้าไป สะสม และก่อให้ เกิดการ

ติดเชื้อ หรืออาจจะเกิด จากเปลือกตา ได้รับความ บาดเจ็บ และมีการ ใช้น้ำ ที่ไม่ สะอาดล้าง อยู่ใน บริเวณ ที่มี แมลงวัน ค่อนข้างมาก

ริดสี ดวงตา แนวทาง การรักษา และป้องกัน

ริดสีดวงตา 4

ขั้นตอน และแนวทาง การรักษา ที่แพทย์ จะเลือก หากใน ส่วนใหญ่ มาด้วย อาการ ที่ไม่ รุนแรง แพทย์จะ จ่ายยา

แก้อักเสบ และยาฆ่าเชื้อ ให้รับ ประทาน ตามที่ กำหนด แต่หากว่า ผู้ป่วย มารักษา ในสภาพ ที่ค่อนข้าง รุนแรง

แพทย์จะ ทำการผ่า หรือสะกิด ตุ่มหนอง ออกมา

และมีการ รักษา ตามอาการ ต่อไป แนวทาง การป้องกัน ที่สามารถ ทำได้ ก็คือ การรักษา ความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นที่มือ ใบหน้า ก็ตาม การสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาให้ห่างไกลจากฝุ่นละออง ดื่มน้ำสะอาดไม่ปนเปื้อนสิ่งสกปรก

ริดสี ดวงตา ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่หายเองได้ก็จริง แต่ก็จะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานและมีความปลอดภัยที่ต่ำ

ดังนั้นควรไปรักษาด้วยแพทย์ที่เชี่ยวชาญจะถือว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยมากกว่านั่นเอง

เว็บศูนย์รวมสุขภาพ ชีวิตเปลี่ยนได้ไม่ยาก แนะนำสิ่งควรรู้ความเข้าใจ

ริดสีดวงตา คืออาการ ของการ ติดเชื้อ ที่เกิดใน บริเวณ รอบดวงตา ซึ่งโรค แบบนี้ มักพบได้ บ่อยใน ผู้ป่วยที่ อาศัยรวมกับ สิ่งแวดล้อม ที่ไม่ค่อย สะอาด หรือการ ใช้น้ำ เพื่ออุปโภค และบริโภค ที่ไม่สะอาด หากท่านใด ที่มีการ ติดเชื้อ เกิดขึ้นแล้ว ไม่ควรที่ จะบ่อยไว้ เพื่อให้หาย ไปเอง เพราะการ ทำเช่นนั้น อาจจะทำ ให้มีการ แพร่เชื้อ และมีโอกาส ติดเชื้อใน กระแส เลือดได้ หรืออาจ จะร้ายแรง จนถึง ขั้นที่ไม่ สามารถ มองเห็น ได้อีก ต่อไป เลยทีเดียว ดังนั้น ควรที่ จะรีบ รักษา ทันที ไม่ควร ปล่อยเอา ไว้นาน…