ระบบ ประสาท ส่วนกลาง ผิดปกติ เสี่ยงต่อ การเกิด โรคลมชัก จนควบคุม ร่างกาย ไม่ได้

โรคลมชัก 2

โรคลมชัก เป็นปัญหา ที่เกิดขึ้น ได้กับ ไม่ว่าจะ เป็นเพศ ชาย หรือ หญิง ก็ตาม มีความ เสี่ยงด้วย กันทั้งสิ้น ยิ่งใน ผู้สูง อายุ และ เด็ก จะพบได้ บ่อยกว่า วัยทั่วไป ในทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เป็นความ ผิดปกติ ที่เกิด ขึ้นมา ในระบบ ประสาท

ที่จะ ต้องใช้ ในการ ควบคุม ร่างกาย ให้ปกติ ทำให้ ร่างกาย เกิดอาการ ไม่พึง ประสงค์ขึ้น จะมี อาการชัก ในโรค นี้การ รักษา ให้หาย ขาดยัง ทำไม่ได้ แต่สามารถ ช่วยยับยั้ง การเกิด อาการได้ นับว่า เป็นโรค ที่ไม่ ควรละเลย

อาการ และ สาเหตุ ของ โรคลมชัก

โรคลมชัก

อาการ ของโรค จะมี อาการ ที่เกิด ขึ้นมา ในทุก ส่วนของ สมอง โดยจะ เกิดอาการ ชักขึ้น มาแบบ เหม่อลอย

แบบเกร็ง แบบ กล้ามเนื้อ อ่อนแรง มีการ ชักกระตุก เกร็ง และ กระตุก รวมกัน สุดท้าย จะเป็น การชัก สะดุ้ง ต่อมา

เป็นแบบ ชักเฉพาะ ส่วน บางรายรู้ ตัวว่า เกิดอาการ ชักขึ้น เหมือนกับ รู้สึก จะวูบๆ อยู่ใน ช่องท้อง เดจาวู ชาที่ แขนขา กระตุก ที่แขน และ มือ เป็นต้น ต่อมา แบบไม่ รู้ตัว คาดเดา ไม่ได้ สุดท้าย จะเป็น การชักอย่าง ต่อเนื่อง ประมาณ

30 นาที เป็นอย่าง ต่ำ ไม่มี สติใน ระหว่าง ที่เกิด อาการ นี้ขึ้นมา

โรคลมชัก 3

สาเหตุ ของโรค ยังไม่ ทราบแน่ชัด ว่าเกิด จากสิ่งใด กันแน่นอน ส่วนใหญ่ แล้วจะ เกิดใน ผู้ที่ เคยได้ รับการ

กระทบ กระเทือน ของสมอง มาก่อน เส้นประสาท ได้รับ ความเสียหาย จนทำ ให้สมอง ทำงาน ได้ผิด ปกติ ป่วยเป็น โรคเนื้องอก ในสมอง ติดยา เสพติด ยิ่งใน ผู้สูง อายุ ที่ 60 ปี ขึ้นไป จะมี ความเสี่ยง มากขึ้น มีการ ติดเชื้อ

ในสมอง ครอบครัว เคยประสบ ปัญหา กับโรค นี้มาก่อน เป็นต้น

โรค ลมชัก แนวทาง การรักษา และ ป้องกัน

โรคลมชัก 4

แนวทาง การรักษา มีการ ใช้ยา เพื่อที่ จะต้าน อาการ ชักที่ เกิดขึ้นมา โดยยา จะขึ้น อยู่กับ ชนิดของ ผู้ป่วย

ในเรื่อง ของอาการ อายุ มากน้อย แค่ไหน และ การใช้ยา มีการ ผ่าตัด สมอง ในกรณี ที่ใช้ ยาแล้ว ไม่เป็นผล

แนวทาง การป้องกัน เช่น มีการ ป้องกัน ไม่ให้ เกิดการ บาดเจ็บ ที่สมอง ล้างมือ ให้สะอาด ก่อนรับ ประทาน

อาหาร ดูแล สุขภาพ ตนเอง ให้ดี เมื่อมี อาการ ผิดปกติ ต้องพบ แพทย์ ทันที

โรคลมชักเป็น ปัญหา ที่อยากให้ รู้เท่าทัน สังเกต อาการตนเอง ให้ดี และระมัดระวังตนเอง โดยการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น ไม่เช่นนั้นจะกระทบต่อการใช้ชีวิตได้

เว็บศูนย์รวมสุขภาพ ชีวิตเปลี่ยนได้ไม่ยาก แนะนำสิ่งที่ควรรู้

โรคลมชัก เป็นปัญหา ที่เกิดขึ้น ได้กับ ไม่ว่าจะ เป็นเพศ ชาย หรือ หญิง ก็ตาม มีความ เสี่ยงด้วย กันทั้งสิ้น ยิ่งใน ผู้สูง อายุ และ เด็ก จะพบได้ บ่อยกว่า วัยทั่วไป ในทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เป็นความ ผิดปกติ ที่เกิด ขึ้นมา ในระบบ ประสาท ที่จะ ต้องใช้ ในการ ควบคุม ร่างกาย ให้ปกติ ทำให้ ร่างกาย เกิดอาการ ไม่พึง ประสงค์ขึ้น จะมี อาการชัก ในโรค นี้การ รักษา ให้หาย ขาดยัง ทำไม่ได้ แต่สามารถ ช่วยยับยั้ง การเกิด อาการได้ นับว่า เป็นโรค…