ระคาย เคืองตา ต้องสังเกต ตนเอง อาจเผชิญ ปัญหา ต้อลม อย่างไม่ คาดคิด

ต้อลม 2

ต้อลม เป็น ปัญหา ที่เกิดขึ้น มาต่อ ดวงตา ที่ได้ มีการ เปลี่ยนจาก เนื้อเยื่อ ที่มัน ปกติอยู่ มาให้ เป็นเนื้องอก เกิดขึ้น

มา โดยเป็น ชนิดที่ เรียกได้ ว่าไม่ได้ มีความ รุนแรง แต่อย่างใด ในระยะ แรก แต่ต้อง ทำการ รักษา โดยจะ เกิดขึ้น มาใน เยื่อบุ ตาขาวได้

แต่ถ้า หากว่า ปล่อยไว้ นานๆ แล้ว จะทำ ให้ดวงตา ของเรา ได้เกิด ความระคาย เคืองขึ้น เมื่อมอง แล้วจะ เห็นได้

เลยว่า มีตุ่มนูน เกิดขึ้นมา โดยจะ เกิดขึ้น มาใน ช่วงของ ตาขาว โดยจะ อยู่ใกล้ กับกระจกตา ที่เป็น ส่วนทาง หัวตา เป็นส่วนใหญ่ อีกทั้ง ยังสามารถ เกิดการ ลามได้ โดยจะ เป็นต้อเนื้อ ได้ใน ที่สุด อยากให้ สังเกต ตนเอง ให้ดี ว่ามี ความเสี่ยง ที่เกิดโรค ทางดวงตา นี้หรือไม่

อาการ และ สาเหตุ ของ ต้อลม

ต้อลม

อาการที่ เกิดขึ้น จะมี ความระคายเคือง อย่างมาก ในบริเวณ ดวงตา มีแผ่น หรือ เกิดขึ้น มาเป็น ตุ่มที่นูน ในขนาด

ที่เล็ก พอสมควร จะเกิด ในส่วน ของตาขาว ที่อยู่ ภายใน ตาแห้ง แสบตา เหมือนมี อะไรติด อยู่ที่ ตาอยู่ตลอด คันตา ตาแดง เกิด การอักเสบ ขึ้นมา ตาบวม และ ในบางครั้ง จะเจ็บตา ด้วย

แต่ถ้า หากว่า มีอาการ ดังต่อไปนี้ ที่ถือ ว่ามี ความรุนแรง อยากให้ พบแพทย์ โดยทันที จะมี ก้อนเนื้อ ที่เปลี่ยน ไปจากเดิม มีของ เหลวเกิด ขึ้นมา แล้วไหล ออกมา จาก ดวงตา ได้ อาจเป็น ข้างเดียว หรือ เกิดขึ้น มาได้ ทั้งสอง ข้าง

อาการ ไม่ดีขึ้น มองเห็น สิ่งต่างๆ ไม่มี ความ ชัดเจน เปลือกตา บวมแดง

ต้อลม 3
Close up of asian eye

สาเหตุ ของภาวะนี้ ยังไม่ สามารถ ระบุ ได้ชัดเจน ว่าเกิด จากสิ่งใด กันแน่ แต่ปัจจัย ที่ส่งผล กระทบ ต่อการ เกิดปัญหา นี้เลย จะเป็น การที่ โดนแสงแดด นาน ตาแห้ง ฝุ่นเข้าตา อยู่ย่อยครั้ง

ต้อลมแนวทาง การรักษา และ ป้องกัน

ต้อลม 4

แนวทาง การรักษา ในเบื้องตัน จะมี การให้ ใช้น้ำตา เทียม ยา หยอดตา มีการผ่าตัด แต่ต้อง ในกรณี ที่มี ความ รุนแรง ในอาการ ที่เกิดขึ้น

แนวทาง การป้องกัน สวมแว่น เพื่อที่ จะกรองแสง UVA มีการ ดูแล ดวงตา ตนเอง ให้เกิด ความชื้น อยู่ตลอด

ไม่ให้ เกิด อาการ ตาแห้งขึ้น ไม่อยู่ ในสภาพ แวดล้อม ที่มี ฝุ่นเยอะ เศษ ผงมาก รวมไป ถึงสิ่ง แปลกปลอม ต่างๆ

ต้อลมเป็น ภาวะ ที่เกิด ขึ้นมา ได้กับ ทุกคน ที่ส่ง ผลกระทบ ต่อการ ใช้ชีวิต อย่างเห็น ได้ชัด ถ้าหากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหานี้ ต้องพบแพทย์โดยทันที

เว็บศูนย์รวมสุขภาพ ชีวิตเปลี่ยนได้ไม่ยาก แนะนำสิ่งที่ควรรู้

ต้อลม เป็น ปัญหา ที่เกิดขึ้น มาต่อ ดวงตา ที่ได้ มีการ เปลี่ยนจาก เนื้อเยื่อ ที่มัน ปกติอยู่ มาให้ เป็นเนื้องอก เกิดขึ้น มา โดยเป็น ชนิดที่ เรียกได้ ว่าไม่ได้ มีความ รุนแรง แต่อย่างใด ในระยะ แรก แต่ต้อง ทำการ รักษา โดยจะ เกิดขึ้น มาใน เยื่อบุ ตาขาวได้ แต่ถ้า หากว่า ปล่อยไว้ นานๆ แล้ว จะทำ ให้ดวงตา ของเรา ได้เกิด ความระคาย เคืองขึ้น เมื่อมอง แล้วจะ เห็นได้ เลยว่า มีตุ่มนูน เกิดขึ้นมา โดยจะ เกิดขึ้น มาใน ช่วงของ ตาขาว…