ภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว ต้องรีบรักษาให้ไวที่สุด

ภาวะโลหิตจาง

ภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก เป็นการที่เซลล์เม็ดเลือดแดง ได้มีการสลายตัวเร็วกว่าปกติ จนทำให้ร่างกายไม่สามารถที่จะสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงมาแทนได้เลยทันที จนเกิดความผิดปกติขึ้นมา นับว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่อยากให้รู้เท่าทัน

อาการและสาเหตุของ ภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก

โลหิตจางจากเม็ดเลือด
Woman anemia image

อาการที่เกิดขึ้น ในความรุนแรงของอาการจะแตกต่างกันออกไป มีความคล้ายกับโรคโลหิตจาง เช่น มีสีผิวซีด ตัวเหลือง มีไข้ อ่อนแรง เหนื่อยง่าย ไม่มีแรง มีความสับสน ปัสสาวะออกมาแล้วมีสีที่เข้ม อัตราการเต้นของหัวใจไวกว่าปกติ ได้ยินเสียงฟู่จากหัวใจ หายใจไม่อิ่ม ความดันโลหิตต่ำ ม้ามโต ตับโต

ถ้าหากว่ารุนแรง จะทำให้มีความเสี่ยงต่อเซลล์เม็ดเลือดแดงที่เกิดการแตกขึ้นมารุนแรงได้ จนทำให้มีอาการปวดท้อง ปวดหลัง ปัสสาวะออกมาแล้วเป็นสีแดงหรือสีน้ำตาลขึ้นมา สาเหตุของภาวะนี้ ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ โดยที่เซลล์เม็ดเลือดแดงเก่าได้มีการโดนทำลายไป หรืออาจมีการสลายตัวที่เร็วจนเกินไป

โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก

จนทำให้อวัยวะในร่างกายไม่สามารถที่จะรับออกซิเจนได้เพียงพอ ทั้งนี้ยังแบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 ประเภทด้วยกัน อย่างแรกจะเกิดจากการพันธุกรรม คนในครอบครัวมีปัญหาหรือมีประวัติกับความผิดปกติของภาวะนี้จะมีความเสี่ยง

เช่น ป่วยเป็นโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว เม็ดเลือดแดงป่องพันธุกรรม และอย่างที่สอง เกิดขึ้นมาในภายหลัง อาจเกิดได้จากการที่ใช้ยาบางชนิด เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาพาราเซตามอล ปัญหาสุขภาพ เช่น มาลาเรีย ติดเชื้อเอชไอวี

ภาวะโลหิตจาง จากเม็ดเลือดแดงแตก แนวทางการรักษาและป้องกัน

ภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก

แนวทางการรักษา เช่น มีการให้เลือด เพื่อที่จะช่วยทดแทนในเซลล์เม็ดเลือกที่ได้โดนทำลายไป มีการใช้ยาต่าง ๆ เช่น ยาริทูซิแมบ มีการปลูกถ่ายไขกระดูก ยากดภูมิคุ้มกัน แนวทางการป้องกัน ทำได้เพียงแค่ลดความเสี่ยงในการดำเนินชีวิต

ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ล้างมือให้สะอาด ตรวจสุขภาพอยู่เสมอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ภาวะโลหิตจาง จากเม็ดเลือดแดงแตก จะเห็นได้ว่าเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นมาได้กับทุกคน ทำให้ต้องมีการป้องกันตนเองให้ดี เมื่อมีความเสี่ยงจะต้องพบแพทย์เอาไว้ก่อน

เว็บศูนย์รวมสุขภาพ ชีวิตเปลี่ยนได้ไม่ยาก แนะนำสิ่งที่ควรรู้จัก

ภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก เป็นการที่เซลล์เม็ดเลือดแดง ได้มีการสลายตัวเร็วกว่าปกติ จนทำให้ร่างกายไม่สามารถที่จะสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงมาแทนได้เลยทันที จนเกิดความผิดปกติขึ้นมา นับว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่อยากให้รู้เท่าทัน อาการและสาเหตุของ ภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก อาการที่เกิดขึ้น ในความรุนแรงของอาการจะแตกต่างกันออกไป มีความคล้ายกับโรคโลหิตจาง เช่น มีสีผิวซีด ตัวเหลือง มีไข้ อ่อนแรง เหนื่อยง่าย ไม่มีแรง มีความสับสน ปัสสาวะออกมาแล้วมีสีที่เข้ม อัตราการเต้นของหัวใจไวกว่าปกติ ได้ยินเสียงฟู่จากหัวใจ หายใจไม่อิ่ม ความดันโลหิตต่ำ ม้ามโต ตับโต ถ้าหากว่ารุนแรง จะทำให้มีความเสี่ยงต่อเซลล์เม็ดเลือดแดงที่เกิดการแตกขึ้นมารุนแรงได้ จนทำให้มีอาการปวดท้อง ปวดหลัง ปัสสาวะออกมาแล้วเป็นสีแดงหรือสีน้ำตาลขึ้นมา สาเหตุของภาวะนี้ ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ โดยที่เซลล์เม็ดเลือดแดงเก่าได้มีการโดนทำลายไป หรืออาจมีการสลายตัวที่เร็วจนเกินไป จนทำให้อวัยวะในร่างกายไม่สามารถที่จะรับออกซิเจนได้เพียงพอ ทั้งนี้ยังแบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 ประเภทด้วยกัน อย่างแรกจะเกิดจากการพันธุกรรม คนในครอบครัวมีปัญหาหรือมีประวัติกับความผิดปกติของภาวะนี้จะมีความเสี่ยง เช่น ป่วยเป็นโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว เม็ดเลือดแดงป่องพันธุกรรม และอย่างที่สอง เกิดขึ้นมาในภายหลัง อาจเกิดได้จากการที่ใช้ยาบางชนิด เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาพาราเซตามอล ปัญหาสุขภาพ เช่น มาลาเรีย ติดเชื้อเอชไอวี ภาวะโลหิตจาง…