ตับแข็ง โรคร้าย ภัยเงียบ ใกล้ตัว เกิดขึ้น ได้บ่อย ร้ายแรงถึง ขั้นเสียชีวิต

ตับแข็ง 4

ตับแข็ง เป็นปัญหา ที่เกิดขึ้น มาได้กับ ทุกเพศทุกวัย ในทางการ แพทย์กล่าวว่า เป็นโรคที่ มาจาก เนื้อเยื่อของ ตับที่ โดนทำลาย กันอย่าง ต่อเนื่อง ที่ถือว่า เป็นระยะ เวลานาน จนทำให้ แผลเกิด เป็นพังผืด ขึ้นมา

จนทำให้ ตับสามารถ ทำงานได้ ตามปกติ ที่สำคัญเลย อาจทำให้ การทำงาน ได้หยุด ลงไป รุนแรงถึง ขั้นตับวาย เฉียบพลันเลย ทีเดียว อันตรายแบบ สามารถ เสียชีวิตได้ ระยะเวลา ต่อมา นับว่าเป็น ภัยเงียบใกล้ ตัวที่อยาก ให้รู้เท่าทัน กันให้ได้

อาการ และสาเหตุ ของโรค ตับแข็ง

ตับแข็ง 2

อาการที่ เกิดขึ้น จะไม่แสดง อาการขึ้น มาแบบเจาะจง ให้เห็นกัน โดยเฉพาะ ในระยะ แรก ๆ จะไม่ได้ แสดงอาการ

ออกมาได้ ชัดเจน แต่เมื่อ ปล่อยทิ้ง เอาไว้เป็น ระยะเวลานาน จะมี อาการ เหนื่อยง่าย เลือดออก ได้ง่าย เกิดรอย

ตามผิวหนัง จะพบว่ามี ความช้ำ ห้อเลือด ได้ง่าย ตัวเหลือง ดีซ่าน ไม่อยาก อาหาร คลื่นไส้ อาเจียน หน้าอก ในผู้ชาย เกิดการ ขยายใหญ่ ขึ้นกว่าเดิม เส้นเลือดฝอย มากเกินไป คันตาม ร่างกาย ถ้าหากว่า เกิดอาการ ขึ้นมาใน เบื้องต้น

จะต้องมี การพบแพทย์ ทันที เพื่อทำ การวินิจฉัย กันต่อไป

ตับแข็ง 3

สาเหตุ ของโรค ส่วนใหญ่ แล้วจะเกิด จากดื่มสุรา มากเกินไป ดื่มต่อเนื่อง มานานใน ระยะเวลา หลายปี เกิดจากการ

ติดเชื้อ ของตับ ยิ่งเป็น ไวรัสตับ อักเสบบี และซี เกิดจาก ภาวะไขมัน พอก มีการได้ รับสารพิษ มีการได้ รับเชื้อปรสิต เข้ามาใน ร่างกาย มีการได้ รับประทาน ยาสมุนไพร บางชนิดเป็น ระยะเวลานาน เกิดจาก โรคพันธุกรรม ภาวะ หัวใจ

ล้มเหลว ทำให้ต้อง มีการวินิจฉัย โดยแพทย์ ที่มีความ เชี่ยวชาญ กันต่อไป

ตับแข็งแนวทาง การรักษา และป้องกัน

ตับแข็ง

แนวทาง การรักษา จะไม่สามารถ ทำการรักษา ให้หาย ขาดได้ จะมีการ ประคอง อาการกัน ต่อไป ไม่ให้ อาการ

แย่ลง กว่าเดิม แล้วที่ สำคัญเลยจะ ต้องมีการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม การดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะ เป็นการ งดดื่มแอลกอฮอล์ มีการรับ ประทานยา เพื่อที่ จะควบคุม โรคที่เกิด ขึ้นมา ลดน้ำหนัก ให้อยู่ ตามเกณฑ์

แนวทาง การป้องกัน จะต้องงด การดื่มแอลกอฮอล์ ต้องมี การป้องกัน ตนเองไม่ให้ สัมผัสกับ สารเคมีต่าง ๆ งดการรับประทานอาหารที่ดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ ควบคุมน้ำหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ตับแข็งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วจะต้องมีการรักษาต่อเนื่อง เพื่อที่จะบรรเทาอาการที่เกิดขึ้น และถ้าหากว่ามีความผิดปกติจะต้องพบแพทย์ทันที

เว็บศูนย์รวมสุขภาพ ชีวิตเปลี่ยนได้ไม่ยาก แนะนำสิ่งที่ควรรู้

ตับแข็ง เป็นปัญหา ที่เกิดขึ้น มาได้กับ ทุกเพศทุกวัย ในทางการ แพทย์กล่าวว่า เป็นโรคที่ มาจาก เนื้อเยื่อของ ตับที่ โดนทำลาย กันอย่าง ต่อเนื่อง ที่ถือว่า เป็นระยะ เวลานาน จนทำให้ แผลเกิด เป็นพังผืด ขึ้นมา จนทำให้ ตับสามารถ ทำงานได้ ตามปกติ ที่สำคัญเลย อาจทำให้ การทำงาน ได้หยุด ลงไป รุนแรงถึง ขั้นตับวาย เฉียบพลันเลย ทีเดียว อันตรายแบบ สามารถ เสียชีวิตได้ ระยะเวลา ต่อมา นับว่าเป็น ภัยเงียบใกล้ ตัวที่อยาก ให้รู้เท่าทัน กันให้ได้ อาการ และสาเหตุ ของโรค ตับแข็ง อาการที่ เกิดขึ้น จะไม่แสดง อาการขึ้น มาแบบเจาะจง ให้เห็นกัน โดยเฉพาะ…