คุณภาพ ชีวิต แย่ลง เมื่อป่วย ภูมิแพ้อากาศ หมั่นสังเกต ตนเอง เข้าไว้

ภูมิแพ้อากาศ

ภูมิแพ้อากาศ เป็นปัญหา ที่เกิดขึ้น มาแล้ว ก่อให้ เกิดการ ใช้ชีวิตที่ ยากลำบาก กว่าเดิม ทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เป็นการ อักเสบ ขึ้นมา ของเนื้อ เยื่อจมูก เมื่อใด ที่ร่างกาย ได้เกิดการ ตอบสนอง ต่อสาร ภูมิแพ้ ที่ล้วนแล้ว อยู่ใน อากาศ จะเกิด อาการ ไม่พึง ประสงค์ขึ้น แน่นอน ว่าสิ่ง ที่ตาม มาจะเป็น คุณภาพ ชีวิต ที่แย่ลง ต้องคอย สังเกต ตนเองให้ดี

อาการ และ สาเหตุ ของ ภูมิแพ้อากาศ

ภูมิแพ้อากาศ3

อาการ ที่เกิดขึ้น จะพบว่า จาม บ่อยครั้ง ไอ เจ็บคอ คันจมูก คันตามร่างกาย แขนขา ผิวหนัง ตา และ ส่วนอื่นๆ

ในร่างกาย มีน้ำมูก มีเสมหะ ไม่ได้กลิ่น คัดจมูก หายใจ ไม่ออก หูอื้อ ปวดหัว ตาแดง ขอบตา ดำคล้ำ ไม่สบายตัว

ง่วง ไม่มีแรง หงุดหงิดได้ง่าย ผิวแห้ง มีผื่นขึ้น ตามผิวหนัง บางราย เป็นลมพิษ

สาเหตุ ของภาวะนี้ เกิดจากการ อักเสบ ขึ้นมา จากเนื้อเยื่อ ของจมูก ตา คอ ไซนัส หู โดยใน แต่ละ ส่วนมี การเกิดปฏิกิริยา ขึ้นมา กับสาร ที่ก่อใ ห้เกิด ภูมิแพ้ ในอากาศ โดยจะมี ด้วยกัน ทั้งหมด 2 ชนิด คือ เกิดขึ้น แบบเฉพาะ ฤดูกาล

ภูมิแพ้อากาศ2
Young woman has skin rash itch on neck

มีการ ฟุ้งจาก เกสร ดอกไม้ และอีก แบบคือ เกิดขึ้น ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะ โดนฝุ่น เชื้อรา ขนสัตว์ และอื่นๆ ที่ล้วนแล้ว เกิดอาการ ไม่พึง ประสงค์ ขึ้นมา และ ยังมี ปัจจัย อื่นที่ เกี่ยวข้อง ด้วย เช่น สภาพ อากาศเย็น น้ำหอม ที่มี กลิ่นฉุน

ควันบุหรี่ สารเคมี

ภูมิแพ้ อากาศ แนวทาง การรักษา และ ป้องกัน

ภูมิแพ้อากาศ5

แนวทาง การรักษา จะต้อง เลี่ยงไม่ให้ เกิดสาร ก่อภูมิแพ้ ขึ้นมา จะไม่ เกิดระคาย เคือง มีการ กำจัด สารที่ ก่อให้

เกิดอาการแพ้ มีการ ใช้ยา เพื่อบรรเทา อาการ ที่เกิดขึ้น โดยส่วนมาก แล้วจะเป็น ยาแก้แพ้ มีการใช้ ยาลดน้ำมูก

เพื่อลด อาการ คัดจมูกได้ แต่ต้อง ปรึกษา แพทย์ก่อน มีการ ใช้ยาสเตียรอยด์ ใช้ยายับยั้ง สารลูโคไตรอีน และ

สุดท้าย มีการฉีดวัคซีน

แนวทาง การป้องกัน จะต้อง ดูแล สุขลักษณะ ในบ้าน ให้ดี ทำความ สะอาด อยู่เสมอ ไม่ว่า จะกวาด หรือถู ไม่อยู่

ในสภาพ แวดล้อม ที่มี การฟุ้งกระจาย ของเกสร หรือฝุ่น รับประทาน ยาตาม ที่แพทย์สั่ง

ภูมิแพ้อากาศเป็นโรคที่อันตรายเมื่อเกิดร่วมกับหอบหืด แต่ถ้าหากว่าไม่เกิดอาการร่วมกัน จะกระทบต่อคุณภาพชีวิต

ที่อยากให้ป้องกันตนเองให้ดี รักษาด้วยวิธีที่ถูกต้อง และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้ปัญหานี้ขึ้นมา

เว็บศูนย์รวมสุขภาพ ชีวิตเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยาก แนะนำสิ่งที่ควรรู้

ภูมิแพ้อากาศ เป็นปัญหา ที่เกิดขึ้น มาแล้ว ก่อให้ เกิดการ ใช้ชีวิตที่ ยากลำบาก กว่าเดิม ทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เป็นการ อักเสบ ขึ้นมา ของเนื้อ เยื่อจมูก เมื่อใด ที่ร่างกาย ได้เกิดการ ตอบสนอง ต่อสาร ภูมิแพ้ ที่ล้วนแล้ว อยู่ใน อากาศ จะเกิด อาการ ไม่พึง ประสงค์ขึ้น แน่นอน ว่าสิ่ง ที่ตาม มาจะเป็น คุณภาพ ชีวิต ที่แย่ลง ต้องคอย สังเกต ตนเองให้ดี อาการ และ สาเหตุ ของ ภูมิแพ้อากาศ อาการ ที่เกิดขึ้น จะพบว่า จาม บ่อยครั้ง ไอ เจ็บคอ คันจมูก คันตามร่างกาย แขนขา…