คางทูม โรคติดต่อ ระบบ ทางเดิน หายใจ ติดเชื้อได้ง่าย ต้องระวัง ให้ดี!!

คางทูม

คางทูม นั้นเป็นโรค ที่สามารถ ติดต่อ ในทางเดิน หายใจได้ เชื่อว่า หลายท่าน ก็พึ่ง จะรู้ เช่นกัน ซึ่งเป็น เชื้อไวรัส ที่ส่งต่อจาก คนหนึ่งสู่ อีกคนหนึ่ง ไม่ว่าจะ เป็นโดย ละออง น้ำลาย อีกทั้งยัง สามารถ เข้าไป ติดเชื้อใน บริเวณอื่น ๆ ของร่างกาย อีกด้วย

และยัง มีความเสี่ยง ที่จะมี อาการ แทรกซ้อน ขึ้นมาให้ ร่างกาย แย่ลง ไปได้อีก นั่นเอง โดยโรคนี้ ก็สามารถ เกิดขึ้นได้ กับทุก ๆ ท่านไม่ ว่าจะ อายุ เท่าใด ก็ตาม

อาการ และสาเหตุ ของโรค คางทูม

คางทูม 4
Pediatrician examining lymph nodes

ในส่วนของ อาการ ที่เกิดขึ้น นั้นมีการ แสดงออก มาให้ เห็นใน ภายนอกก็ คือ ความบวม ที่เกิด บริเวณคาง ซึ่งจะบวม จากภายใน ต่อมน้ำลาย มีอาการ เจ็บหู และจะบวม เพิ่มขึ้น ไปเรื่อย ๆ ก็ได้ เช่นกัน มีการปวด เมื่อยร่างกาย ปากแห้ง มีไข้ขึ้นสูง เบื่ออาหาร ร่างกายมี ความล้า และอ่อนเพลีย

คางทูม 2

ตลอดไป จนปวดศีรษะ เลยที เดียวสาเหตุ ของภาวะนี้ มาจาก เชื้อไวรัส ที่อาจจะ ลอยอยู่ ในอากาศ หรือมา

จากน้ำลาย ละออง น้ำลาย ที่อยู่ ในบริเวณ ต่าง ๆ ซึ่งเมื่อ เป็นแล้ว ก็จะเข้า ไปรบกวน การทำงาน ของทาง เดินหายใจ

อีกด้วย และยังมี ระยะการ ฝังตัว ประมาณ 2 อาทิตย์ นั่นเอง

คางทูมแนวทาง การรักษา และป้องกัน

คางทูม 3

ขั้นตอน และแนวทาง การรักษา ที่แพทย์ เลือกใช้ก็ คือ เน้นไป ทางให้ ผู้ป่วยมี ภูมิคุ้มกัน ที่ดี มากขึ้น โดยจะ แนะนำ ให้ผู้ป่วย ดื่มน้ำสะอาด ให้ครบ ตามที่ ร่างกาย ต้องการ มีการ พักผ่อน ให้เพียงพอ หรืออาจ จะพักผ่อน จนอุณหภูมิ

ในร่างกาย จะลดลง จนถึงปกติ

ให้การ ประคบร้อน เพื่อบรรเทา อาการบวม รับประทาน อาหาร เหลวโดย ไม่จำเป็น ที่จะต้อง เคี้ยวมาก เกินไป

หลีกการ รับประมาณ อาหาร รสชาติ เปรี้ยว มีการใช้ ยาที่ แพทย์จ่ายมา ให้อย่าง เคร่งครัด เชื่อว่า ถ้าปฏิบัติ ตามนี้

ก็ไม่นาน ที่จะหาย เป็นดังเดิม แนวทาง การป้องกัน ควรที่ จะมีการ ฉีดวัคซีน ที่ครบถ้วน

ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเด็ดขาด ล้างมือให้สะอาดและบ่อยครั้ง ไม่ใช้ของที่ผู้ป่วยใช้ไปแล้ว ดื่มน้ำสะอาด

เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้ห่างจากโรคนี้ได้เช่นกัน คางทูมเป็นอาการที่พบเห็นได้บ่อย และก็ไม่มีใครต้องการที่จะให้เกิดโรคนี้กับตัวเอง ดังนั้นก็ควรที่จะใส่ใจดูแลตัวเองให้ดี ๆ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องทรมานกับโรคต่าง ๆ

เว็บศูนย์รวมสุขภาพ ชีวิตเปลี่ยนได้ไม่ยาก แนะนำสิ่งที่ควรรู้จัก

คางทูม นั้นเป็นโรค ที่สามารถ ติดต่อ ในทางเดิน หายใจได้ เชื่อว่า หลายท่าน ก็พึ่ง จะรู้ เช่นกัน ซึ่งเป็น เชื้อไวรัส ที่ส่งต่อจาก คนหนึ่งสู่ อีกคนหนึ่ง ไม่ว่าจะ เป็นโดย ละออง น้ำลาย อีกทั้งยัง สามารถ เข้าไป ติดเชื้อใน บริเวณอื่น ๆ ของร่างกาย อีกด้วย และยัง มีความเสี่ยง ที่จะมี อาการ แทรกซ้อน ขึ้นมาให้ ร่างกาย แย่ลง ไปได้อีก นั่นเอง โดยโรคนี้ ก็สามารถ เกิดขึ้นได้ กับทุก ๆ ท่านไม่ ว่าจะ อายุ เท่าใด ก็ตาม อาการ และสาเหตุ ของโรค คางทูม ในส่วนของ อาการ ที่เกิดขึ้น…