กระดูกสะโพกหัก ระวัง เกิดภาวะ แทรกซ้อน อันตราย ต่อชีวิต

กระดูกสะโพกหัก 3

กระดูกสะโพกหัก ในทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เกิดจากการ ที่หัก ขึ้นของ กระดูก ในส่วน ของต้นขา จนทำ

ให้เกิด อาการ บาดเจ็บ ขึ้นมา ยิ่งอายุ มากขึ้น เท่าไหร่ จะเสี่ยง ต่อปัญหา นี้ขึ้นมาก เนื่องจาก ว่าผู้ สูงวัย จะมี กระดูก

ที่บาง มีความ เปราะ กว่าเดิม จนทำ ให้เกิด การแตกหัก ขึ้นมา ได้ใน ที่สุด สามารถ ที่จะ รักษาได้

แต่ทั้งนี้ ไม่อยาก ให้ละเลย เนื่องจาก ว่าอาจ เกิดภาวะ แทรกซ้อน ขึ้นมา กับบางราย จนทำ ให้เสีย ชีวิตได้ ในที่สุด

อาการ และ สาเหตุ ของ กระดูกสะโพกหัก

กระดูกสะโพกหัก 4

อาการ ที่เกิดขึ้น จะสังเกต ได้ว่า มีความ ปวดมาก ในบริเวณ สะโพก หรือจะ เป็นใน ส่วนของ ขาหนีบ ที่มี ความปวด หนักมาก ยกขา และ ไม่สามารถ ที่จะ ขยับขา ได้เลย เมื่อล้ม แล้วจะ ลุกขึ้น มาทันที เวลา ที่จะยืน แล้วมี การลง

น้ำหนักมา ในส่วน ของเท้า เพียง แค่ 1 ข้าง

แต่ใน ส่วนที่ เป็นข้าง เดียวกับ สะโพก ที่หักไป ยืน ไม่ได้เลย เกิดความ บวม มีรอยช้ำ เกิดขึ้น ที่สะโพก ในขา ที่กระดูก สะโพก หักไป นั้นจะ ดูสั้น กว่าปกติ บางราย เกิดการ บิดออก มาให้ เห็น บางราย อาจเดินได้ แต่เมื่อ มีความ

เจ็บปวด และสงสัย ให้พบ แพทย์ ทันที

กระดูกสะโพกหัก 2

สาเหตุ ที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่ แล้วจะ เกิดอุบัติเหตุ และ ปัจจัยเสี่ยง ของปัญหา นี้คือ อายุ ที่มาก ขึ้นกว่า เดิม ทำให้ กระดูก เกิดการ เสื่อมสภาพ มีความ เปราะบาง มาก ยิ่งมี ปัญหา กับการ ทรงตัวไ ม่ดี อยู่แล้ว ความเสี่ยง จะมาก

ตาม

เพศหญิง ที่จะ อยู่ใน วัยหมด ประจำเดือน ผู้ที่มี ปัญหา สุขภาพ ผลข้าง เคียงจาก การใช้ ยาบางชนิด ร่างกาย

ไม่ได้รับสาร อาหาร ที่เพียงพอ สูบบุหรี่ ดื่ม แอลกอฮอล์ บ่อย จะทำ ให้กระดูก เกิดการ สูญเสีย มวลขึ้น เรื่อยๆ

กระดูก สะโพกหัก แนวทาง การรักษา

กระดูกสะโพกหัก

แนวทาง การรักษา โดยปกติ แล้วจะ มีการ ผ่าตัด อย่างแรก เลยจะ เป็นการ ใส่โลหะ ต่อมา เป็นการ ที่ผ่าตัด แล้วเปลี่ยน ข้อสะโพก เทียมเป็น บางส่วน หรือเปลี่ยน ออกทั้งหมด ต่อมา เป็นการ ใช้ยา เพื่อให้ กระดูก เกิดความ

แข็งแรง กว่าเดิม และต่อมา เป็นการ ประคอง อาการ โดยจะ เป็นผู้ ที่ร่างกาย ไม่แข็งแรง เมื่อจะ ผ่าตัด แล้วมี ความเสี่ยง

กระดูก สะโพกหัก ถ้าหาก ว่าเกิด ความ สงสัย และ เกิดปัญหา นี้ขึ้นมา ต้องไม่ ละเลย พบแพทย์ ทันที เมื่อ

เกิดภาวะ แทรกซ้อน ขึ้นมา อันตราย อย่างมาก อาจเกิด แผลกดทับ มีการติดเชื้อ จนนำไปสู่การสูญเสียอย่างไม่คาดคิด

เว็บศูนย์รวมสุขภาพ ชีวิตเปลี่ยนได้ไม่ยาก แนะนำสิ่งที่ควรรู้

กระดูกสะโพกหัก ในทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เกิดจากการ ที่หัก ขึ้นของ กระดูก ในส่วน ของต้นขา จนทำ ให้เกิด อาการ บาดเจ็บ ขึ้นมา ยิ่งอายุ มากขึ้น เท่าไหร่ จะเสี่ยง ต่อปัญหา นี้ขึ้นมาก เนื่องจาก ว่าผู้ สูงวัย จะมี กระดูก ที่บาง มีความ เปราะ กว่าเดิม จนทำ ให้เกิด การแตกหัก ขึ้นมา ได้ใน ที่สุด สามารถ ที่จะ รักษาได้ แต่ทั้งนี้ ไม่อยาก ให้ละเลย เนื่องจาก ว่าอาจ เกิดภาวะ แทรกซ้อน ขึ้นมา กับบางราย จนทำ ให้เสีย ชีวิตได้ ในที่สุด อาการ และ สาเหตุ…